Slikovne tehnologije

Opis predmeta

Tehnike zajemanja digitalnih slik: digitalna fotografija, kamere in svetila za vidni in nevidni del spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje, ultrazvok, sodobne in prihajajoče slikovne tehnike.

Postopki za samodejno obnovo, kalibracijo, obdelavo in analizo, integracijo, merjenje ter razumevanje slikovne vsebine – s poudarkom na robustnosti, zanesljivosti, stabilnosti in izvedljivosti v realnem času.

Načrtovanje, integracija in uporaba slikovnih tehnologij ter sistemov z računalniškim in strojnim vidom – v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini – za pridobivanje  večdimenzionalnih informacij o opazovanem prostoru, objektih in subjektih.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznati načine pridobivanja digitalnih slikovnih podatkov ter postopke za njihovo upravljanje, obdelavo in uporabo na različnih področjih v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini.

Metode poučevanja in učenja

Poučevanje poteka v obliki predavanj, kjer se obravnavajo teoretični postopki, najbolj uveljavljene tehnologije in praktični primeri.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje fizikalnega ozadja slikanja, tehnologij in naprav za pridobivanje slik, postopkov za izboljševanje kakovosti slik, možnosti za samodejno analizo slik ter uporabo slikovnih sistemov in tehnologij.

Temeljni viri in literatura

[1] Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, E. R. Davies, Morgan Kaufmann, 2005.

[2] Handbook of Machine Vision, A. Hornberg, Wiley-VCH, 2006.

[3] Medical Imaging Signals and Systems, J. L. Prince, J. Links, Prentice Hall, 2005.

[4] Digital Image Processing, R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Prentice Hall, 2008.

[5] Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika, B. Likar, Založba FE in FRI, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411