Slikovne tehnologije

Opis predmeta

Tehnike zajemanja digitalnih slik: digitalna fotografija, kamere in svetila za vidni in nevidni del spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje, ultrazvok, sodobne in prihajajoče slikovne tehnike.

Postopki za samodejno obnovo, kalibracijo, obdelavo in analizo, integracijo, merjenje ter razumevanje slikovne vsebine – s poudarkom na robustnosti, zanesljivosti, stabilnosti in izvedljivosti v realnem času.

Načrtovanje, integracija in uporaba slikovnih tehnologij ter sistemov z računalniškim in strojnim vidom – v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini – za pridobivanje  večdimenzionalnih informacij o opazovanem prostoru, objektih in subjektih.

Cilji in kompetence

Spoznati načine pridobivanja digitalnih slikovnih podatkov ter postopke za njihovo upravljanje, obdelavo in uporabo na različnih področjih v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini.

Metode poučevanja in učenja

Poučevanje poteka v obliki predavanj, kjer se obravnavajo teoretični postopki, najbolj uveljavljene tehnologije in praktični primeri.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje fizikalnega ozadja slikanja, tehnologij in naprav za pridobivanje slik, postopkov za izboljševanje kakovosti slik, možnosti za samodejno analizo slik ter uporabo slikovnih sistemov in tehnologij.

Reference nosilca

Bulat Ibragimov, Boštjan Likar, Franjo Pernuš, Tomaž Vrtovec

Shape representation for efficient landmark-based segmentation in 3D

IEEE Transactions on Medical Imaging, 2014

Jaka Katrašnik, Franjo Pernuš, Boštjan Likar

A method for characterizing illumination systems for hyperspectral imaging

Optics Express, 21(4):4841-4853, 2013

Miha Možina, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar

Automated visual inspection of imprint quality of pharmaceutical tablets

Machine Vision and Applications, 24(1):66-73, 2013

Primož Markelj, Dejan Tomaževič, Boštjan Likar, Franjo Pernuš

A review of 3D/2D registration methods for image-guided interventions

Medical Image Analysis, 16(3):642-661, 2012

Žiga Špiclin, Boštjan Likar, Franjo Pernuš

Groupwise registration of multi-modal images by an efficient joint entropy minimization scheme

IEEE Transactions on Image Processing, 21(5):2546-2558, 2012

Temeljni viri in literatura

[1] Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, E. R. Davies, Morgan Kaufmann, 2005.

[2] Handbook of Machine Vision, A. Hornberg, Wiley-VCH, 2006.

[3] Medical Imaging Signals and Systems, J. L. Prince, J. Links, Prentice Hall, 2005.

[4] Digital Image Processing, R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Prentice Hall, 2008.

[5] Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika, B. Likar, Založba FE in FRI, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411