Svetlobna tehnika

Opis predmeta

Predmet je osredotočen na človeka in njegovo potrebo po svetlobi. S pomočjo izbranih poglavij bo predstavljen vpliv svetlobe na človeka in kako lahko te vplive skupaj z razsvetljavo in sodobnimi svetlobnimi viri uporabi za izboljšanje našega življenja. Sodobna razsvetljava naj ne bi samo omogočala dobrega vida ampak mora stimulirati naš celotni organizem. Poleg tega pa mora biti še energetsko učinkovita in imeti čim manjši vpliv na okolje. Vsebina je razdeljena na naslednja poglavja:

 • vidni vplivi svetlobe;
 • nevidni vplivi svetlobe;
 • fizikalne osnove svetlobe;
 • svetloba in barve;
 • fotometrija;
 • svetlobni viri;
 • svetilke;
 • razsvetljava z umetno svetlobo;
 • dnevna svetloba;
 • načrtovanje razsvetljave;
 • kakovostna cestna razsvetljava;
 • Načrtovanje cestne razsvetljave.

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študent seznani z stanjem tehnike pri razsvetljavi. Pri tem spozna tudi, kako pomembna je razsvetljava za ljudi in kako se lahko s pravilno razsvetljavo izboljša delovne in bivalne pogoje pa tudi, kateri problemi so povezani z razsvetljavo z umetno svetlobo. Študent spozna metode za izračune razsvetljave in se nauči uporabljati ustrezna orodja za načrtovanje razsvetljave.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, vodeno projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– opisati zahteve standardizacije za razsvetljavo;

– razlikovati med različnimi svetlobnimi viri in svetilkami;

– uporabljati programska orodja za načrtovanje razsvetljave;

– izvesti potrebne izračune pri načrtovanju razsvetljave;

– samostojno načrtovati notranjo in zunanjo razsvetljavo;

– izvesti meritve razsvetljave ter

– presoditi o ustreznosti razsvetljave s pomočjo rezultatov meritev.

Reference nosilca

 1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava : učbenik za poglavja o razsvetljavi pri predmetih Električne inštalacije in razsvetljava, Nizkonapetostne električne inštalacije, Elektrotehnika in varnost, Svetlobna tehnika. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013.
 2. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega, KLANJŠEK GUNDE, Marta, MALOVRH REBEC, Katja. LED spectra and its photobiological effects. Light & engineering, ISSN 1068-9761, 2013, vol. 21, no. 1, str. 22-27.
 3. BIZJAK, Grega, MALOVRH REBEC, Katja, KOBAV, Matej Bernard, KLANJŠEK GUNDE, Marta. Photobiological aspects of LED sources for general lighting. V: Conference Balkan Light, Belgrade, 03-06 October 2012. KOSTIĆ, Miomir B. (ur.). Proceedings. Belgrade: Academic mind, 2012, str. 109-116.
 4. KOS, Marko, BIZJAK, Grega. Calculation of electrical energy use for lighting according to EN 15193. V: Světlo 2011 : ekologie – ekonomika – efektivita = Light 2011 : ecology – economy – efficiency. Praha: Česká společnost pro osvětlování, 2011, str. 60-63.
 5. KOBAV, Matej Bernard, BIZJAK, Grega. Long term study – energy savings obtained with use of daylight sensor and dimming ballasts. V: Proceedings of CIE 2010 "Lighting Quality and Energy Efficiency", 14-17 March 2010, Vienna, Austria. Vienna: Commission Internationale de l'Eclairage: = CIE, cop. 2010, str. 618-621.

Temeljni viri in literatura

 1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava: učbenik. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013.
 2. BECKERS, Benoit (ur.). Solar energy at urban scale. London: ISTE; Hoboken: Wiley, cop. 201
 3. LENK, Ron, LENK, Carol. Practical Lighting Design with LED, IEEE Press, 2011
 4. VALBERG, Arne. Light Vision Color, John Wiley & Sons, Ltd, 2005
 5. ANDER, Gregg D. Daylighting Performance and Design, John Wiley & Sons, Ltd, 2003
 6. The IESNA Lighting handbook: reference and application, New York : Illuminating Engineering Society of North America, cop. 2011 ali 2000
 7. Fördergemeinschaft Gutes Licht – knjižice o razsvetljavi 200X

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411