Terminalske naprave in uporabniški vmesniki

Opis predmeta

 1. Komunikacija med človekom in strojem: predstavitev področja in zgodovinski pregled.
 2. Človeška zaznava in obdelava informacij: čutila, spomin, razmišljanje, emocije, ergonomija.
 3. Lastnosti terminalne opreme: vhodno-izhodne naprave, povezljivost, zgradba, funkcionalnost.
 4. Delovanje terminalske opreme: vhodne tehnologije in pripadajoče tehnike, senzorji in biometrika, vizualni vmesniki, zvočni vmesniki, haptični vmesniki, multimedijski vmesniki, vgrajeni sistemi, mobilne naprave.
 5. Načrtovanje interakcije človek-stroj: vizualna interakcija, govorna interakcija, večmodalna in mobilna interakcija, interakcija in splet, virtualna okolja.
 6. Načrtovanje, razvoj in ovrednotenje uporabniških vmesnikov z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.
 7. Specifični uporabniški vmesniki in načini interakcije: medicina, vozila in letala, igre, starejši uporabniki, slepi in slabovidni.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati znanje za razlikovanje tehnoloških razlik in specifičnosti sodobnih terminalnih naprav. Študent spozna postopke načrtovanja, razvoja in ovrednotenja učinkovitega in uporabniku prilagojenega uporabniškega vmesnika.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, laboratorijske vaje in izdelava samostojnega projekta pod mentorstvom asistenta.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razlikovati lastnosti in omejitve terminalne opreme,
 • izbrati osnovne postopke in zahteve za načrtovanje terminalne opreme,
 • analizirati in reševati probleme interakcije med človekom in strojem,
 • analizirati in reševati probleme načrtovanja uporabniških vmesnikov,
 • izbrati osnovne postopke za načrtovanje uporabniških vmesnikov in uporabniku prilagojenih aplikacij,
 • izvesti evalvacijo predlagane rešitve.

Reference nosilca

 1. SODNIK, Jaka. Uporaba prostorskega zvoka v interakciji človek-stroj : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Sodnik], 2007. 120 str.
 2. GUNA, Jože, JAKUS, Grega, POGAČNIK, Matevž, TOMAŽIČ, Sašo, SODNIK, Jaka. An analysis of the precision and reliability of the leap motion sensor and its suitability for static and dynamic tracking. Sensors, ISSN 1424-8220, Feb. 2014, vol. 14, no. 2, str. 3702-3720.
 3. DICKE, Christina, JAKUS, Grega, SODNIK, Jaka. Auditory and head-up displays in vehicles. V: KUROSU, Masaaki (ur.). Human-computer interaction : HCI International 2013 : proceedings : 15th International Conference, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 201 Part 2, Applications and services, (Lecture notes in computer science, ISSN 1611-3349, 8005). Heidelberg [etc.]: Springer, 2013, str. 551-560.
 4. SODNIK, Jaka, JAKUS, Grega, TOMAŽIČ, Sašo. The use of spatialized speech in auditory interfaces for computer users who are visually impaired. Journal of visual impairment & blindness, ISSN 0145-482X, Oct.-Nov. 2012, vol. 106, no. 10, str. 634-645.
 5. SODNIK, Jaka, JAKUS, Grega, TOMAŽIČ, Sašo. Multiple spatial sounds in hierarchical menu navigation for visually impaired computer users. International journal of human-computer studies, ISSN 1071-5819, Jan.-Feb. 2011, vol. 69, no. 1/2, str. 100-112.
 6. SODNIK, Jaka, DICKE, Christina, TOMAŽIČ, Sašo, BILLINGHURST, Mark. A user study of auditory versus visual interfaces for use while driving. International journal of human-computer studies, ISSN 1071-5819, May 2008, vol. 66, no. 5, str. 318-332.

Temeljni viri in literatura

 1. Russell Beale, Alan J. Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd: Human-computer Interaction, Prentice Hall, (February 1997), 1997, ASIN 0134372115
 2. Serengul Smith-Atakan: Human-Computer Interaction, Middlesex University Press, 2006, ISBN-13: 978-184480454-2
 3. Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, Edited by Julie A.Jacko, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2012, ISBN 978-1-4398-2943-1.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411