Terminalske naprave in uporabniški vmesniki

Opis predmeta

 1. Komunikacija med človekom in strojem: predstavitev področja in zgodovinski pregled.
 2. Človeška zaznava in obdelava informacij: čutila, spomin, razmišljanje, emocije, ergonomija.
 3. Lastnosti terminalne opreme: vhodno-izhodne naprave, povezljivost, zgradba, funkcionalnost.
 4. Delovanje terminalske opreme: vhodne tehnologije in pripadajoče tehnike, senzorji in biometrika, vizualni vmesniki, zvočni vmesniki, haptični vmesniki, multimedijski vmesniki, vgrajeni sistemi, mobilne naprave.
 5. Načrtovanje interakcije človek-stroj: vizualna interakcija, govorna interakcija, večmodalna in mobilna interakcija, interakcija in splet, virtualna okolja.
 6. Načrtovanje, razvoj in ovrednotenje uporabniških vmesnikov z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.
 7. Specifični uporabniški vmesniki in načini interakcije: medicina, vozila in letala, igre, starejši uporabniki, slepi in slabovidni.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati znanje za razlikovanje tehnoloških razlik in specifičnosti sodobnih terminalnih naprav. Študent spozna postopke načrtovanja, razvoja in ovrednotenja učinkovitega in uporabniku prilagojenega uporabniškega vmesnika.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, laboratorijske vaje in izdelava samostojnega projekta pod mentorstvom asistenta.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razlikovati lastnosti in omejitve terminalne opreme,
 • izbrati osnovne postopke in zahteve za načrtovanje terminalne opreme,
 • analizirati in reševati probleme interakcije med človekom in strojem,
 • analizirati in reševati probleme načrtovanja uporabniških vmesnikov,
 • izbrati osnovne postopke za načrtovanje uporabniških vmesnikov in uporabniku prilagojenih aplikacij,
 • izvesti evalvacijo predlagane rešitve.

Temeljni viri in literatura

 1. Russell Beale, Alan J. Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd: Human-computer Interaction, Prentice Hall, (February 1997), 1997, ASIN 0134372115
 2. Serengul Smith-Atakan: Human-Computer Interaction, Middlesex University Press, 2006, ISBN-13: 978-184480454-2
 3. Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, Edited by Julie A.Jacko, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2012, ISBN 978-1-4398-2943-1.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411