Uvod v multimedijske sisteme

Opis predmeta

Zgodovina multimedijskih sistemov (razvoj radia, televizije in interneta)

Analogni in digitalni koncept – princip digitalizacije

Potrebno okolje, sistemi in naprave za uporabo multimedijskih vsebin in storitev:

 –  pregled področja s stališča  problematike zajema ali kreacije vsebin

 –  obdelava multimedijskih vsebin

 –  distribucija vsebin preko različnih prenosnih poti

 –  iskanje vsebin

 –  zaščita vsebin

–  pravni aspekti in intelektualna lastnina multimedijskih vsebin

–  terminali ter uporabniški vmesniki.

Pregled multimedijske verige od zajema do terminala, osnovne specifike multimedijskih vsebin različnih tipov in uporabljanih prenosnih poti.

Pregled multimedijskih storitev in konvergenčnih okolij.  Pomembni aspekti vpeljave in razvoja multimedijskih storitev.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznavanje študentov  z osnovnimi pojmi in tehnologijami na področju multimedije. Predmet obravnava analogne ter digitalne principe zapisa avdio vizualnih vsebin ter jih nadgrajuje  z opisi arhitektur sodobnih multimedijskih sistemov, ki so podlaga za tehnično izvedbo multimedijskih storitev.  Skozi obravnavo lastnosti multimedijskih elementov kot so slike, zvok in video  študent spozna njihove lastnosti in specifike, ki so pomembne za postopke produkcije, priprave ter prenosa multimedijskih vsebin do končnih uporabnikov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu  naj bi bili študenti zmožni:

  • Opisati lastnosti in specifike posameznih multimedijskih gradnikov
  • Izračunati potrebne pasovne širine za prenos AV signalov v standardni, visoki in ultra visoki ločljivosti
  • Razumeti in vzpostaviti tehnološko verigo od zajema signala do obdelave in oddajanja
  • Oceniti prednosti in slabosti posameznih načinov oddajanja multimedijskih vsebin od izvora do končnega uporabnika

Reference nosilca

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani predava v okviru predmetov RTV sistemi ter  Studijska in snemalna tehnika na študijskem programu MMK  ter pri predmetu Inteligentni sistemi na študijskem programu Elektrotehnike. V okviru prenovljenih študijskih programov Elektrotehnika II. in III. stopnje  je nosilec predmetov Svetovni splet ter Multimedijske vsebine in interaktivne tehnologije. Je mentor pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

Raziskovalno deluje na področju uporabniškega modeliranja in personalizirane izbire multimedijskih vsebin. Sodeloval je pri številnih evropskih projektih na področju interaktivne digitalne televizije, izobraževanja na daljavo, p2p sistemov in izvajanja spletnih storitev na mobilnih in stacionarnih terminalih. Aktivno sodeluje na industrijskih projektih s področja naprednih interaktivnih storitev za  podjetja Iskratel, Telekom Slovenije, Mobitel.

 

  1. Pogačnik Matevž, Tasič Jurij F., Meža Marko, Košir Andrej. Personal content recommender based on a hierarchical user model for the selection of TV programmes. User model. user-adapt. interact., 2005, vol. 15, no. 5, str. 425-457
  2. Pogačnik Matevž, Tasič Jurij F., Košir  Andrej. Optimization of multi-attribute user modeling approach. AEÜ, Int. j. electron. commun., 2004, vol. 58, no. 6, str. 402-412
  3. Kunaver Matevž, Požrl  Tomaž, Pogačnik Matevž, Tasič Jurij F. Optimisation of combined collaborative recommender systems. AEÜ, Int. j. electron. commun., Jul. 2007, vol. 61, no. 7, str. 433-443
  4. Burnik Urban, Pogačnik Matevž. Content and presentation adaptation in hypermedia systems. V: Tasič Jurij F. (ur.), Najim Mohamed (ur.), Ansorge  Michael (ur.). Intelligent integrated media communication techniques : cost 254 & cost 276. New York: Kluwer Academic Publishers, cop. 2003, str. 3-42
  5. Jenko Mojca, Matjačič Zlatko, Vidmar Gaj, Bešter Janez, Pogačnik Matevž, Zupan Anton. A method for selection of appropriate assistive technology for computer access. International Journal of Rehabilitation Research.  (sprejeto v objavo februarja 2010 – http://journals.lww.com/intjrehabilres/Abstract/publishahead/A_method_for_selection_of_appropriate_assistive.99918.aspx) 

Temeljni viri in literatura

1. Mitra, S., G. Bhatnagar , S. Mehta, Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 0-12500-452-4

2. Austerberry D., The technology of video and audio streaming, Focal Press, 2005, ISBN 0-240-80580-1 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411