Varnost komunikacij in zaščita vsebin

Opis predmeta

Celovitost podatkov in osnovni vidiki varnosti:  tajnost, avtentičnost, pristnost, neovrgljivost in razpoložljivost. Vrste šifrirnih postopkov in razvrstitev šifrirnih algoritmov: pretočni, blokovni, simetrični, asimetrični. Osnove  simetričnih šifrirnih algoritmov (DES, AES) s primeri uporabe v praksi. Pregled asimetričnih šifrirnih algoritmov (RSA, ElGamal, DH) na primerih praktične uporabe. Digitalni podpis informacijskih vsebin in osnove delovanja zgoščevalnih algoritmov. Upravljanje s šifrirnimi ključi, digitalni certifikati in infrastruktura javnih ključev. Varnost komunikacij na Internetu s pregledom mehanizmov varovanja po slojih  (IPSec, SSL, varna pošta). Principi delovanja varnostnih naprav: usmerjevalniki, požarni zidovi in varovanje na nivoju vsebin. Varno elektronsko poslovanje. Varnostna politika in upravljanje varnosti v multimedijskih sistemih. Mehanizmi avtorske zaščite in sistemi upravljanja avtorske zaščite multimedijskih vsebin (DRM, CA, TP, Watermarking). Tehnologije veriženja blokov in njihove aplikacije na področju varnosti komunikacij in zaščite vsebin.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje temeljnih principov varovanja informacij v multimedijskih sistemih. Pridobitev temeljnih znanj o varnostnih mehanizmih in praktičnih znanj o varnostnih protokolih, ki se uporabljajo na Internetu in v mobilnih radijskih omrežjih. Razumevanje  principov tehnične zaščite avtorskih pravic multimedijskih vsebin.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje in individualno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študentje zmožni:

 • prepoznati nevarssnosti, ki pretijo IKT sistemom,
 • prepoznati različne spletne prevare,
 • tehnično zaščititi celovitost IKT sistem,
 • zagotavljati celovitost elektronskih dokumentov,
 • oceniti varnost IKT sistema,
 •  zasnovati varnostno politiko.

Temeljni viri in literatura

 1. Sašo Tomažič, Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov, 2014 (Objavljena elektronska knjiga kot študijsko gradivo).
 2. B. Schneier: Applied Cryptography, John Wiley & Sons, 1996
 3. M. Y. Rhee, Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols, John Wiley & Sons, 2003
 4. G. J. Simmons: Contemporary Cryptology, IEEE Press, 1991.
 5. B. Furth, D. Kirovski: Multimedia Security Handbook, CRC Press, 2004
 6. W. Zeng, H.Yu, C. Lin: Multimedia Security Technologies for Digital Rights Management, Academic Press, 2006
 7. F. Casino, T. K. Dasaklis, C. Patsakis: A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues, Telematics and Informatics, Volume 36, 2019, Pages 55-81, https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.11.006.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411