Vgrajeni sistemi v multimediji

Opis predmeta

Osnove vgrajenih sistemov in sistemov v realnem času.

•          Pregled področja sodobnih vgrajenih sistemov z multimedijsko funkcionalnostjo.

•          Strojna oprema, operacijski sistemi, programski jeziki ter orodja za vgrajene multimedijske sisteme.

•          Razvoj lastnega sistema na enem od komercialno dostopnih učnih razvojnih sistemov (Arduino, Raspberry Pi,…).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih pojmov s področja  vgrajenih sistemov na področju multimedije, njihove zgradbe, delovanja, snovanja in izdelave.

Poudarek praktičnega dela predmeta je razvoj sistemov s programskim jezikom Python.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače naloge.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

-prepoznati različne komponente tipičnega vgrajenega sistema

-pojasniti prednosti in pasti, ki jih prinaša uporaba prograskih knižnjic

-pojasniti izzive, ki jih prinaša implementacija vgrajenega sistema kot multimedijskega sistema

-izluščiti poglavitne komponente sistema v realnem času

-razviti preprost sistem na podlagi seznama naročnikovih zahtev ter ga implementirati v konkretnem računalniškem jeziku

– ovrednotiti algoritmsko učinkovitost podanega algoritma

-presoditi, kako učinkovita je konkretna rešitev z vidika porabe sredstev, pravilnosti, in zanesljivosti delovanja, prijaznosti do uporabnika, ter možnosti vzdrževanja in nadgradnje

 

Temeljni viri in literatura

1. Edward Ashford Lee,‎ Sanjit Arunkumar Seshia, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach, MIT Press, 2017

2. Elecia White, Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software, O'Reilly, 2012

3. David E. Simon, An Embedded Software Primer, Pearson Education (Singapore), 2005

4. Tay Vaughan, Multimedia: Making It Work, Ninth Edition 9th Edition, McGraw-Hill, 2014

5. Mark Lutz, Learning Python, 5th Edition, O'Reilly, 2017

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411