Vgrajeni sistemi

Opis predmeta

Strukture in namen vgrajenih mikrokrmilniških sistemov. Načrtovanje naslovnega prostora in priključitev perifernih enot. Centralno procesna enota: delovanje, cevovodi, registri, sklad, prekinitve. Razvojni sistem. Križni prevajalnik, oživljanje in razhorščevanje programske opreme. Večopravilno programiranje realnočasnih sistemov. Načrtovanje gonilnikov za periferne vmesnike.

Cilji in kompetence

Razumeti načela mikrokrmilniških sistemov. Osvojiti postopke načrtovanje strojne in programske opreme. V okviru laboratorijskih vaj pridobiti praktične izkušnje na konkretni arhitekturi Arduino Due.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

  • raztolmačiti shemo zahtevnejšehga digitalnega vezja
  • načrtovati ustrezno dekodirno vezje za preprost naslovni načrt
  • prepoznati računalniše arhitekture, ki so primerne za realnočasne probleme
  • izračunati najdaljši čas izvajanja za napisano funkcijo v jeziku C
  • izračunati maksimalne potrebe po skladu napisano C kodo
  • izračunati razvrstljivost za preproste probleme razvrščanja

Reference nosilca

1. TUMA, Tadej, BÜRMEN, Arpad. Circuit simulation with SPICE OPUS : theory and practice, (Modeling and simulation in science, engineering and technology). Boston; Basel; Berlin: Birkhäuser, cop. 2009.

2. PUHAN, Janez, BÜRMEN, Arpad, TUMA, Tadej, FAJFAR, Iztok.  Teaching assembly and C language concurrently. Int. J. Electr. Eng. Educ., Apr. 2010, vol. 47, no. 2, str. 120-131,

3. OLENŠEK, Jernej, BÜRMEN, Arpad, PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Automated analog electronic circuits sizing. V: QING, Anyong. Differential evolution : fundamentals and applications in electrical engineering. [Piscataway]: IEEE Press; Singapore: J. Wiley & Sons, cop. 2009, str. [353]-367.

4. BÜRMEN, Arpad, OLENŠEK, Jernej, TUMA, Tadej. Mesh adaptive direct search with second directional derivative-based Hessian update. Computational optimization and applications, ISSN 0926-6003. [Print ed.], Dec. 2015, vol. 62, no. 3, str. 693-715.

5. KORINŠEK, Gašper, DERLINK, Maja, VIRANT-DOBERLET, Meta, TUMA, Tadej. An autonomous system of detecting and attracting leafhopper males using species- and sex-specific substrate borne vibrational signals. Computers and electronics in agriculture, ISSN 0168-1699. [Print ed.], 2016, vol. 123, str. 29-39.

Temeljni viri in literatura

1. PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Uvod v mikrokrmilniške sisteme : zgradba in programiranje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, cop. 2011. III, 206 str.

2. Večje število PDF datotek s področja mikrokrminliške družine Arduino Due. Ustrezne spletne povezave na posodobljen seznam datotek se sproti objavlja na spletnih straneh predmeta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411