Vgrajeni sistemi

Opis predmeta

Strukture in namen vgrajenih mikrokrmilniških sistemov. Načrtovanje naslovnega prostora in priključitev perifernih enot. Centralno procesna enota: delovanje, cevovodi, registri, sklad, prekinitve. Razvojni sistem. Križni prevajalnik, oživljanje in razhorščevanje programske opreme. Večopravilno programiranje realnočasnih sistemov. Načrtovanje gonilnikov za periferne vmesnike.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumeti načela mikrokrmilniških sistemov. Osvojiti postopke načrtovanje strojne in programske opreme. V okviru laboratorijskih vaj pridobiti praktične izkušnje na konkretni arhitekturi Arduino Due.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

  • raztolmačiti shemo zahtevnejšehga digitalnega vezja
  • načrtovati ustrezno dekodirno vezje za preprost naslovni načrt
  • prepoznati računalniše arhitekture, ki so primerne za realnočasne probleme
  • izračunati najdaljši čas izvajanja za napisano funkcijo v jeziku C
  • izračunati maksimalne potrebe po skladu napisano C kodo
  • izračunati razvrstljivost za preproste probleme razvrščanja

Temeljni viri in literatura

1. PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Uvod v mikrokrmilniške sisteme : zgradba in programiranje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, cop. 2011. III, 206 str.

2. Večje število PDF datotek s področja mikrokrminliške družine Arduino Due. Ustrezne spletne povezave na posodobljen seznam datotek se sproti objavlja na spletnih straneh predmeta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411