Virtualni merilni sistemi

Opis predmeta

 • Osnovni koncept virtualnega merilnega instrumenta
 • Programska orodja za izdelavo virtualnih merilnih instrumentov, grafično programiranje, koncept podatkovnega toka
 • Strojna oprema za izdelavo virtualnih merilnih instrumentov, komunikacijska vodila, večfunkcijske vgradne kartice
 • Osnove zajemanja podatkov
 • Sintetični merilni instrumenti
 • Krmiljenje virtualnih instrumentov preko TCP/IP omrežja
 • Koncept celostnih rešitev za avtomatizacijo merilnega laboratorija na osnovi osrednje podatkovne baze
 • Koncepti in dobra programerska praksa pri razvoju virtualnih merilnih instrumentov
 • Metode za preskušanje in validacijo virtualnih merilnih instrumentov, Omejitve preskušanja programskih proizvodov
 • Povezava med kakovostjo programske opreme in ostalimi standardi vezanimi na kakovost.
 • Zanesljivost programske opreme: Definicija, primerjava zanesljivosti strojne in programske opreme, odpovedovanje programske opreme, stroški povezani z odpravljanjem napak, ocenjevanje zanesljivosti, predikcija zanesljivosti
 • Napredne tehnike preskušanja programske opreme
 • Izbira testnih primerov: Metoda mejnih primerov, Metoda preskušanja poti, Naključna izbira, Ugibanje napak, Vzročno posledični diagram
 • Vloga in razvoj programske opreme zasnovane na odprti kodi (Linux, BSD, Android…)

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predstavljeni bodo osnovni koncepti virtualnega merilnega instrumenta in osnovni ter napredni načini ugotavljanja kakovosti programske opreme, koncepti in dobra programerska praksa pri razvoju virtualnih merilnih instrumentov, metode za preskušanje in validacijo virtualnih merilnih instrumentov, načini izbire testnih primerov, povezave med programsko opremo in standardi kakovosti, osnovni elementi programske opreme zasnovani na odprti kodi (Linux, BSD, Android licenca).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar, samostojno delo

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Koncepta virtualnih merilnih instrumentov
 • Grafičnih orodij za programiranje virtualnih merilnih instrumentov
 • Različnih metod preskušanja programske opreme

Temeljni viri in literatura

[1] Virtual Instrument no Virtual Reality but Real PC Based Measuring System, Vladimir Haasz et al, IEEE 2005

[2] Virtual Instrumentation and Traditional Instruments, National instruments, 2012

[3] Computerized Instrumentation, Tran Tien Lang, Wiley, 1991

[4] Synthetic Instrumentation: Contemporary architectures and applications, Peter Pragastis et al, RF Design, 2004

[5] Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett, and Todd M. Thomas: “The Art of Software Testing”, John Wiley & Sons, 2011

[6] Debra S. Herrmann: “Software Safety and Reliability: Techniques, Approaches, and Standards of Key Industrial Sectors”, Wiley-IEEE Computer Society Pr, 2000

[7] P. Ciarlini, A.B. Forbes, F. Pavese, D. Richter: “Advanced Mathematical & Computational Tools in Metrology IV,V,VI, VII, VIII and IX”, World Scientific Publishing Co, 2000-2012

[8] Ian Sommerville: ”Software Engineering”, Adison Wesley, 2011

[9] ISO/IEC 25000 Software Engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SquaRE, 2014

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411