Vojaška delovanja

Opis predmeta

 1. zgodovinski razvoj vojskovanja in vojaških ved;
 2. vojna, vojaške operacije, oboroženi spopadi;
 3. okolja bojevanja,
 4. doktrin kopenskih, zračnih in pomorskih sil ter načela delovanja združene taktične enote
 5. kopensko vojskovanje; koncept bojnega delovanja voda, čete, bataljona, samostojno in znotraj enote združene taktične ravni;
 6. vojaške zmogljivosti in oborožitveni sistemi

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo znanja za reševanje taktičnih nalog, v bojnem in nebojnega delovanja ter kritično vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti ter oborožitvenih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji
 • Vaje

Vaje se izvedejo po planu:

40h: lab. vaje v računalnici (10 študentov/skupino).

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem dokončanju predmeta bodo študenti znali:

 • razložiti osnovne ideje in pojme iz vsebin temeljnih vojaških ved (taktike, vojaške geografije, vojaške tehnologije) in razvoja prakse vojaškega delovanja,
 • analizirati in ovrednotijo okolje delovanja vojaških enot;
 • analizirati vojaške zmogljivosti in oborožitvene sisteme;
 • uporabiti metode modeliranja bojnega delovanja na taktični ravni;

Temeljni viri in literatura

 1. Furlan, B. (2006). Bojno delovanje : skripta. Ljubljana: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.
 2. Humar, D. (1996). Pehotna (gorska, motorizirana) četa-vod : taktični priročnik za bojevanje. Uprava za razvoj.
 3. Škerbinc, M., Božič, D., Zakrajšek, P., & Petek, A. (2007). Lahki pehotni (motorizirani) bataljon : navodilo. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje;
 4. Priročnik za poveljnike oddelkov, MORS, Ljubljana, 1998;
 5. Žabkar, A. (2007). Pehotna oborožitev in oprema : stanje in smeri razvoja. Defensor.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411