Vojaška delovanja

Opis predmeta

 1. zgodovinski razvoj vojskovanja in vojaških ved;
 2. vojna, vojaške operacije, oboroženi spopadi;
 3. okolja bojevanja,
 4. doktrin kopenskih, zračnih in pomorskih sil ter načela delovanja združene taktične enote
 5. kopensko vojskovanje; koncept bojnega delovanja voda, čete, bataljona, samostojno in znotraj enote združene taktične ravni;
 6. vojaške zmogljivosti in oborožitveni sistemi

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo znanja za reševanje taktičnih nalog, v bojnem in nebojnega delovanja ter kritično vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti ter oborožitvenih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji
 • Vaje

Vaje se izvedejo po planu:

40h: lab. vaje v računalnici (10 študentov/skupino).

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem dokončanju predmeta bodo študenti znali:

 • razložiti osnovne ideje in pojme iz vsebin temeljnih vojaških ved (taktike, vojaške geografije, vojaške tehnologije) in razvoja prakse vojaškega delovanja,
 • analizirati in ovrednotijo okolje delovanja vojaških enot;
 • analizirati vojaške zmogljivosti in oborožitvene sisteme;
 • uporabiti metode modeliranja bojnega delovanja na taktični ravni;

Reference nosilca

 1. ANDROJNA Andrej, BRCKO SATLER Tanja, PAVIĆ Ivica, GREIDANUS Harm. Assessing Cyber Challenges of Maritime Navigation. Journal of Maritime Science and Engineering, 2020, 8 (10), 776. DOI: 10.3390/jmse8100776
 2. TWRDY, Elen, ANDROJNA Andrej, PAVLIHA Marko. Proposed model of Coast Guard enhancing maritime security and safety in the Republic of Slovenia. TI=Promet = Traffic & transportation, 2014, Vol. 26, no. 6, str. 497-506. [COBISS.SI-ID 2559075]
 3. ANDROJNA, Andrej, TWRDY, Elen. Cyber Threats to Maritime Critical Infrastructure. V: ČALETA, Denis (ur.), POWERS, James F. (ur.). Cyber terrorism and extremism as threat to critical infrastructure protection. E-ed. Ljubljana: Ministry of Defense, Republic of Slovenia: Institute for Corporative Security Studies; Tampa: Joint Special Operations University. 2020, str. 163-170. [COBISS.SI-ID 41510659]
 4. ANDROJNA, Andrej. Slovenian contribution to "Dialogue & Cooperation for Maritime Surveillance". V: 7th Regional Seapower Symposium for the Mediterranean and Black Sea Countries. Venice: Italian Navy, 2008. [COBISS.SI-ID 2864739]
 5. ANDROJNA, Andrej. Obalna straža kot dejavnik povečanja varnosti v pomorskem prometu : doktorsko delo. Portorož: [A. Androjna], 2014. XIX, 215 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2510179]
 6. ANDROJNA, Andrej. Poveljnik slovenske vojske – uspešen manager : magistrsko delo. [Maribor: A. Androjna], 2002. 168 f., tabele. [COBISS.SI-ID 47439105]

Temeljni viri in literatura

 1. Furlan, B. (2006). Bojno delovanje : skripta. Ljubljana: Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.
 2. Humar, D. (1996). Pehotna (gorska, motorizirana) četa-vod : taktični priročnik za bojevanje. Uprava za razvoj.
 3. Škerbinc, M., Božič, D., Zakrajšek, P., & Petek, A. (2007). Lahki pehotni (motorizirani) bataljon : navodilo. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje;
 4. Priročnik za poveljnike oddelkov, MORS, Ljubljana, 1998;
 5. Žabkar, A. (2007). Pehotna oborožitev in oprema : stanje in smeri razvoja. Defensor.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411