Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika

Opis predmeta

 1. koncept vojaškega voditeljstva, poveljevanja in kontrole,
 2. metode raziskovanja vojaške veščine in operacijskega raziskovanja,
 3. proces načrtovanja vojaških aktivnosti,
 4. štabna kultura,
 5. upravljanje s človeškimi viri,
 6. vojaški profesionalni kodeks in etika bojevnika.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti dobijo znanja iz področja metod raziskovanja vojaške veščine ter reševanje reševanja nalog voditeljstva in poveljevanja na direktni ravni. Študent pridobi osnovna znanja za upravljanje s človeškimi viri.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji
 • Vaje

Vaje se izvedejo po planu:

40h: lab. vaje v računalnici (15 študentov/skupino).

Predvideni študijski rezultati

 • Po uspešnem dokončanju predmeta bodo študenti znali:
 • razložiti in pojasniti osnovne ideje in pojme koncepta poveljevanja in kontrole,
 • opredeliti teorijo vojaškega voditeljstva,
 • opredeliti posebnost etičnih prvin v vojski,
 • opredeliti psihološke teorije o delovanju človeka,
 • izdelati in uporabiti algoritme raziskovanja vojaške veščine,
 • izdelati načrt delovanja enote z uporabo procesov in načel procesa vodenja enot,
 • pripravi karto in prosojnice za delo.

Temeljni viri in literatura

 1. Priročnik za usposabljanje poveljstev in enot, Mors, Ljubljana (2011);
 2. Kramar, M., & Cugmas, A. (2019). Vojaška didaktika (Elektronska izd., p. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (232 ))). Center vojaških šol. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1106;
 3. Mahmutović, J. (2011). Vojaško voditeljstvo in menedžment : gradivo za 2. letnik. Zavod IRC. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Vojasko_voditeljstvo_in_menedzment-Mahmutovic.pdf;
 4. Unger, M. (Ed.). (2019). Pravila za štabno delo. Center vojaških šol. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=919.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411