Novica

[IKTinfo] IKT so ključne za sposobnost, angažiranost in uspešnost

Datum objave: 13.12.2022

IKT pomagajo podjetjem izboljšati produktivnost in obdržati najboljše delavce, saj jim zagotavljajo najsodobnejše tehnologije za olajšanje nalog, ocenjuje analitsko podjetje Gartner. Prav tako so IKT sedaj bolj kot kadarkoli pomembne pri pridobivanju, zadrževanju, angažiranosti in visoki uspešnosti vseh zaposlenih v podjetjih, ne le v IKT panogi. Po novi Gartnerjevi raziskavi samo 31 odstotkov zaposlenih meni, da ima na voljo tehnologije, kakšne rabi. Zato je izredno pomembno, da delodajalci poskrbijo za olajšanje dela zaposlenih predvsem z odklanjanjem motenj (»trenja«), ki lahko tudi do 35 odstotkov zmanjšajo željo zaposlenih, da obdržijo svoje delovno mesto. Odklanjanje motenj z naložbami v digitalne veščine lahko organizacijam pomaga narediti delovno silo bolj usposobljeno in angažirano, sposobno obdržati zmogljivosti tudi v prihodnosti. Organizacije bi med drugim morale vlagati tudi v nizkokodne oz. brezkodne tehnologije, ki pomagajo odpraviti ročne procese, saj bo, po oceni Gartnerja, do leta 2025 s temi tehnologijami razvitih 70 odstotkov novih aplikacij.

Več informacij

Pandemija covida-19 in ukrepi za njeno omejevanje, sedaj pa tudi vojna v Ukrajini, močno vplivajo tudi na področje IKT, kot potrjujejo raziskave in analize v skoraj vseh segmentih te panoge. Posebna značilnost IKT je, da omogočajo napovedovanje, spremljanje, preučevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bila v zadnjih dveh letih vsem dragocena pomoč. Informacijske in komunikacijske tehnologije namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, odkrivati nove možnosti, obdelovati podatke in pridobivati ocene ter napovedovati prihodnja gibanja.

Ne nazadnje IKT omogoča šolam in univerzam izvajanje hibridnih izvedb poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411