Novica

[IKTinfo] Le manjši del "oblačnih" podjetjij maksimalno izkorišča svojo preobrazbo

Datum objave: 14.3.2023

Kljub temu, da so podjetja, ki svoje delovanje utemeljujejo na oblaku še vedno v manjšini, so vseeno dober globalni primer učinkovite preobrazbe operacij, ocenjuje svetovalno podjetje PricewaterhouseCoopers (PwC). Čeprav se prehod na delovanje v oblaku v svetu nenehno povečuje, le manjšem deležu podjetij uspeva maksimalno izkoristiti svojo preobrazbo. V raziskavi je, namreč, 78 odstotkov od več kot 1000 anketiranih direktorjev potrdilo, da so tehnologije oblaka uvedli v »večino podjetja« ali »v vse njegove dele«, ampak je le 10 odstotkov ocenilo, da so v celoti izkoristili potenciale izboljšanja delovanja in pridobili vidne koristi. Za podjetje utemeljena na oblaku je štirikrat bolj verjetno, da se ne bodo soočala z ovirami pri doseganju preobrazbe oblaka, kar jim omogoča znatno izboljšanje organizacijske odpornosti, produktivnosti in procesa odločanja ter prinaša znatne prihranke pri stroških, ocenjuje PwC. Za  »oblačna« podjetja je dvakrat bolj verjetno, da se bodo odločila za večplastni, nelinearni pristop do preobrazbe. Prav tako je pri takšnih podjetjih veliko bolj verjetno, da imajo formalno podatkovno strategijo za celotno organizacijo, pri čemer jih je 88 odstotkov vzpostavilo jasno vizijo, v primerjavi s 59 odstotkov med drugimi podjetji. Za oblačna podjetja je ključna skrb upravljanje, pri čemer jih celo 80 odstotkov ima urejene vire upravljanja.

Več informacij                      

Več informacij


Gospodarstvo, proizvodnja, izobraževanje in druge panoge so zadnja leta zaradi pandemije in ukrepov za njeno omejevanje ter rusko-ukrajinske vojne izpostavljeni večjim pritiskom in spremembam, kar potrjujejo tudi različne raziskave in analize. Podobnim spremembam je izpostavljena tudi panoga informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki pa obenem omogoča spremljanje, ocenjevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bilo zadnja leta vsem dragocena pomoč.

IKT namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, racionalizirati delovanje, obdelovati podatke, ocenjevati rezultate, napovedovati gibanja in odkrivati nove možnosti. Šolam in univerzam pa omogočajo izvajanje hibridnih oblik poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411