Novica

[IKTinfo] Naložbe v oblak bodo v Evropi v petih letih porasle za 100 milijard evrov

Datum objave: 30.5.2023

Poraba za storitve v oblaku bo v Evropi v petletnem obdobju 2023-2026 rasla v povprečju 22 odstotkov letno (CAGR), kljub zaviralnem vplivu gospodarskih pritiskov, ki jih povzroča rusko-ukrajinska vojna, napoveduje IDC. Za storitve v oblaku bo letos, namreč, porabljenih 135 milijard evrov, v letu 2026 pa celo 236 milijard. Največje bodo naložbe za javni oblak, ki ga lahko dojemamo kot stroškovno učinkovit nadomestek za tradicionalne IT rešitve. Programska oprema kot storitev (SaaS) bo še naprej ključni segment porabe za javni oblak v Evropi, posebej v časih ko podjetja strogo optimizirajo svoje proračune. Platforma kot storitev (PaaS) bo ostala najhitreje rastoči segment oblaka v bližnji prihodnosti, saj organizacije iščejo orodja za pospešitev razvoja aplikacij. Med največjimi porabniki za storitve javnega oblaka bodo letos profesionalne storitve (s 23,6-odstotno povprečno letno rastjo v petletnem obdobju), bančništvo (CAGR 23,5 odstotka) in diskretna proizvodnja (CAGR 23 odstotkov), ki bodo letos skupaj dosegli 36 odstotkov celotne porabe. Na evropskem trgu se bodo po eni strani zaradi visoke inflacije, stroškovne krize, podražitvi energije in geopolitičnih napetosti naložbe v oblak dodatno omejevale, po drugi strani pa zaradi rastočega povpraševanja po stroškovno učinkovitih IKT rešitvah, hibridnem delu in pospeševanju digitalne preobrazbe še dodatno krepile.

Več informacij

Gospodarstvo, proizvodnja, izobraževanje in druge panoge so zadnja leta zaradi pandemije in ukrepov za njeno omejevanje ter rusko-ukrajinske vojne izpostavljeni večjim pritiskom in spremembam, kar potrjujejo tudi različne raziskave in analize. Podobnim spremembam je izpostavljena tudi panoga informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki pa obenem omogoča spremljanje, ocenjevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bilo zadnja leta vsem dragocena pomoč.

IKT namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, racionalizirati delovanje, obdelovati podatke, ocenjevati rezultate, napovedovati gibanja in odkrivati nove možnosti. Šolam in univerzam pa omogočajo izvajanje hibridnih oblik poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411