Novica

[IKTinfo] Osem trendov učenja in poučevanja s pomočjo IKT

Datum objave: 22.11.2022

IKT so v zadnjem desetletju prinesle dramatične spremembe v procese učenja in metodologije poučevanja, z digitalnim, na učence oz. študente osredotočenim učenjem. Platforma za digitalno založništvo Kitaboo opozarja na ključne trende na tem področju: 1. sodelovalno učenje, ki v učilnici in drugje omogoča povezovanje, izmenjavo mnenj in skupinsko učenje; 2. učenje zunaj učilnice, pri katerem mobilne naprave omogočajo razvoj e-učenja in m-učenja; 3. učenje s pomočjo družabnih medijev, ki jih študenti lahko uporabijo za izmenjavo gradiva, projektov in mnenj, predavatelji pa njihova močna orodja izkoristijo v procesu poučevanja; 4. interaktivno učenje, ko lahko e-knjige in druge tehnologije učilnico poživijo in obogatijo z avdiom, videom ter obogateno resničnostjo; 5. učenje ob upravljanju podatkov in analitiki, kjer ta orodja izboljšajo poučevanje, prilagajanje, merjenje in ocenjevanje; 6. poglobljeno učenje, pri katerem postane učenje z AR/VR-orodji bogatejše in prepričljivejše ter odpre svetove tretje dimenzije; 7. igrifikacija učenja, kjer izkušnje, postopki in ocenjevanje iz iger lahko povečajo vključenost, sodelovalnost in tekmovalnost, 8. kibernetska varnost izobraževanja, ki ima izredno velik pomen, saj je panoga izjemno ogrožena zaradi nujne uporabe spleta in shranjevanja osebnih, šolskih in poslovnih podatkov v oblaku.

Več informacij


Pandemija covida-19 in ukrepi za njeno omejevanje, sedaj pa tudi vojna v Ukrajini, močno vplivajo tudi na področje IKT, kot potrjujejo raziskave in analize v skoraj vseh segmentih te panoge. Posebna značilnost IKT je, da omogočajo napovedovanje, spremljanje, preučevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bila v zadnjih dveh letih vsem dragocena pomoč. Informacijske in komunikacijske tehnologije namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, odkrivati nove možnosti, obdelovati podatke in pridobivati ocene ter napovedovati prihodnja gibanja.
Ne nazadnje IKT omogoča šolam in univerzam izvajanje hibridnih izvedb poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.
Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.
Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411