Novica

[IKTinfo] Pazite na svoj telefon in poskrbite za rezervne kopije!

Datum objave: 9.5.2023

Čeprav večina na to ni nikoli dovolj pripravljena, mnogi uporabniki naenkrat ostanejo brez svojega življenjsko pomembnega pametnega telefona – bodisi zaradi kraje, izgube ali odpovedi po padcu. Nedavna raziskava nemškega digitalnega združenja Bitkom (ki predstavlja več kot 2000 domačih IKT podjetij in ustanov) med približno tisoč reprezentančnih uporabnikov je pokazala, da je vsak peti (21 odstotkov) že bil žrtev kraje telefona, dvema odstotkoma se je to zgodilo dvakrat in enemu odstotku celo trikrat ali še večkrat. Ravno petina (20 odstotkov) uporabnikov je izgubila telefon enkrat, 12 odstotkom se je to zgodilo dvakrat, 13 odstotkom pa trikrat ali še večkrat. Celo tremi četrtinami (76 odstotkom) uporabnikov je pametni telefon odpovedal zaradi padca – pri čemer se je to 18 odstotkom zgodilo enkrat, 28 odstotkom dvakrat in celo 30 odstotkom trikrat ali še večkrat. Kljub dejstvu, da večina uporabnikov preprečuje vpogled v podatke s pomočjo zaklenjenega zaslona in mnogi imajo vključeno opcijo iskanja, velika večina ne izdeluje rednih rezervnih kopij imenikov, fotografij in drugih podatkov – ki pa so nujne za omejitev škode, ki nastane zaradi kraje, izgube ali uničenja naprave.

Več informacij

Gospodarstvo, proizvodnja, izobraževanje in druge panoge so zadnja leta zaradi pandemije in ukrepov za njeno omejevanje ter rusko-ukrajinske vojne izpostavljeni večjim pritiskom in spremembam, kar potrjujejo tudi različne raziskave in analize. Podobnim spremembam je izpostavljena tudi panoga informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki pa obenem omogoča spremljanje, ocenjevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bilo zadnja leta vsem dragocena pomoč.

IKT namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, racionalizirati delovanje, obdelovati podatke, ocenjevati rezultate, napovedovati gibanja in odkrivati nove možnosti. Šolam in univerzam pa omogočajo izvajanje hibridnih oblik poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411