Novica

[IKTinfo] Pet trendov spreminjanja izobraževalnega okolja

Datum objave: 6.12.2022

Svet izobraževanja se je v zadnjem desetletju z napredkom tehnologij tudi sam pospešeno razvijal in spreminjal, posebej močno v obdobju pandemije koronavirusa. Učitelji in predavatelji se trudijo vzpostaviti ustrezno angažiranje učencev/študentov, da bi ostali na tekočem z najnovejšimi tehnološkimi, pedagoškimi in drugimi spremembami, ki vplivajo na učenje. Kanadski vzgojitelj in teoretik izobraževanja Joseph D’Addario izpostavlja pet trendov spreminjanja okolja za učenje: 1. vzpon hibridnega modela učenja: izkušnje kombiniranja fizičnega in navideznega izobraževanja, ki jih je spodbudila pandemija, bodo še naprej uporabljane na različne načine; 2. rast uporabe tehnoloških orodij: digitalne učilnice in tehnološke platforme so omogočile uvajanje plošč za spletne razprave, video klepetov, avdio in video povratnih informacij ter drugih orodij, ki izboljšujejo sposobnosti predavateljev in bogatijo slog učenja; 3. krepitev uporabe umetne inteligence: UI-orodja omogočajo integriranje novih konceptov, interakcij in navideznih prostorov v učenje; 4. usposabljanje za mehke veščine: izobraževanje vedno bolj skrbi za razvoj spretnosti, ki so zaželene ne delovnem mestu, kot so kritično razmišljanje, reševanje problemov, upravljanje ljudi in ustvarjalnost; 5. krepitev učenja namesto poučevanja: zahvaljujoč digitalnim učilnicam in drugim tehnologijam učitelji oz. predavatelji postajajo vse bolj posredniki in pospeševalci učenja, ki učencem/študentom pomagajo bolje se učiti, odkrivati in razumeti informacije ter podobno.

Več informacij


Pandemija covida-19 in ukrepi za njeno omejevanje, sedaj pa tudi vojna v Ukrajini, močno vplivajo tudi na področje IKT, kot potrjujejo raziskave in analize v skoraj vseh segmentih te panoge. Posebna značilnost IKT je, da omogočajo napovedovanje, spremljanje, preučevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bila v zadnjih dveh letih vsem dragocena pomoč. Informacijske in komunikacijske tehnologije namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, odkrivati nove možnosti, obdelovati podatke in pridobivati ocene ter napovedovati prihodnja gibanja.

Ne nazadnje IKT omogoča šolam in univerzam izvajanje hibridnih izvedb poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411