Novica

[IKTinfo] Pobuda za večjo vključitev žensk v IKT-industrijo in digitalizacijo

Datum objave: 1.8.2023

Pobuda za večjo vključitev žensk v IKT-industrijo in digitalizacijo

Digitalizacija je s pandemijo korone dobila znaten zagon. Tudi zato v nemškem gospodarstvu primanjkuje 137.000 IKT strokovnjakov. Šest od 10 IKT podjetij v Nemčiji (59 %) je prepričanih, da problema pomanjkanja kvalificiranih delavcev ni mogoče rešiti brez žensk, poroča digitalno združenje Bitkom na podlagi ankete v več kot 500 IKT podjetij. Tri četrtine (74 odstotkov) anketiranih se boji, da bo industrija brez žensk tvegala svojo prihodnost. »Povsem jasno je, da v IKT-poklicih potrebujemo veliko več žensk,« poudarja predsednik Bitkoma Achim Berg. Mnoga podjetja se trudijo tudi sama storiti nekaj, da bo industrija privlačnejša za strokovnjakinje. V anketi 69% vprašanih pravi, da IKT-industrija podcenjuje potencial žensk, 59% pa celo, da industrija odvrača ženske. Še slabše, celo 38 odstotkov vprašanih meni, da so moški preprosto bolj primerni za poklice IKT, predsodek pa je še posebej pogost v manjših podjetjih z 10-49 zaposlenimi (39%) in srednje velikimi podjetji s 50-199 zaposlenimi (41%), medtem ko je v večjih podjetjih z 200 ali več zaposlenimi s to trditvijo strinja 23%. »Osebe na odgovornem položaju, ki mislijo, da so ženske manj primerne za digitalno industrijo kot moški, blokirajo razvojne priložnosti svojega podjetja,« pravi Berg. Da bi spodbudil ozaveščanje žensk v digitalni industriji in sprejemanje konkretnih ukrepov za promocijo ženskih strokovnjakinj je Bitkom skupaj z drugimi partnerji ustanovil pobudo #SheTransformsIT. Interdisciplinarno zavezništvo gospodarstva, znanosti, politike in civilne družbe se zavzema za krepitev vloge deklet in žensk pri digitalni preobrazbi v Nemčiji.

Več informacij

Podobne cilje zasleduje tudi razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo »Pilotna neformalna usposabljanja za ženske s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij«

Gospodarstvo, proizvodnja, izobraževanje in druge panoge so zadnja leta zaradi pandemije in ukrepov za njeno omejevanje ter rusko-ukrajinske vojne izpostavljeni večjim pritiskom in spremembam, kar potrjujejo tudi različne raziskave in analize. Podobnim spremembam je izpostavljena tudi panoga informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki pa obenem omogoča spremljanje, ocenjevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bilo zadnja leta vsem dragocena pomoč.

IKT namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, racionalizirati delovanje, obdelovati podatke, ocenjevati rezultate, napovedovati gibanja in odkrivati nove možnosti. Šolam in univerzam pa omogočajo izvajanje hibridnih oblik poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411