Novica

[IKTinfo] Trajnostne prakse pridobivajo vse večji pomen v izobraževanju

Datum objave: 4.7.2023

Trajnostne prakse pridobivajo vse večji pomen v izobraževanju

Nova študija o izobraževalnih tehnologijah analitskega podjetja Futuresource Consulting ocenjuje, da pomen trajnostnih praks hitro raste v vseh segmentih izobraževanja, od osnovnega, prek srednjega, do visokega. Študija poudarja, da trajnostne ukrepe spodbujajo povečane vladne naložb v trajnostne izdelke proizvajalcev originalne opreme (OEM) ter rast skrbi učencev oz. študentov glede podnebnih sprememb. Študija ugotavlja, da se trenutna zavezanost trajnosti bistveno razlikuje po šolah in univerzah, vendar vladne pobude pomagajo pri zapiranju teh vrzeli. Ankete izvedene v šolah in univerzah potrjujejo, da se povpraševanje po trajnosti povečuje v obeh segmentih, vendar so univerze v prednosti zahvaljujoč višjem strokovnem znanju in večjim naložbam. V obeh segmentih se prav tako povečuje skrb za elektronske odpadke, v povezavi s podaljšanjem življenjske dobe strojne IKT opreme, posebej v pogojih zmanjšanja proračunov. Čeprav obstajajo jasne razlike med šolami in univerzami v pristopu k trajnostnim tehnologijam, oba segmenta imata podoben odnos do naprav na koncu življenjskega cikla, ki se jih trudijo usmeriti v recikliranje ali obnavljanje. Futuresource poudarja, da se večina trajnostnih pobud dogaja v izobraževalnih ustanovah v ZDA in Evropi, vendar trendi postajajo vse bolj globalni. Večina deležnikov v izobraževanju se zaveda nujnosti sprejemanja trajnostnih praks, pa lahko v naslednjih letih pričakujemo večje angažiranje vlad v tej smeri.

Več informacij

IKTinfo - 4. julij

Gospodarstvo, proizvodnja, izobraževanje in druge panoge so zadnja leta zaradi pandemije in ukrepov za njeno omejevanje ter rusko-ukrajinske vojne izpostavljeni večjim pritiskom in spremembam, kar potrjujejo tudi različne raziskave in analize. Podobnim spremembam je izpostavljena tudi panoga informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki pa obenem omogoča spremljanje, ocenjevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bilo zadnja leta vsem dragocena pomoč.

IKT namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, racionalizirati delovanje, obdelovati podatke, ocenjevati rezultate, napovedovati gibanja in odkrivati nove možnosti. Šolam in univerzam pa omogočajo izvajanje hibridnih oblik poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411