Novica

[IKTinfo] Trg kvantnega računalništva bo rasel počasneje kot je bilo napovedano

Datum objave: 23.10.2023

Analitsko podjetje IDC je objavilo svojo drugo napoved o svetovnem trgu kvantnega računalništva, ki pa je precej nižja od napovedi iz leta 2021. Podjetje napoveduje, da bo trg porasel iz 1,04 milijarde evrov v letu 2022 na 7,22 milijarde evrov v letu 2027, s povprečno letno rastjo 48,1% v petletnem obdobju, napoved pa vključuje bazično kvantno računalništvo kot storitev in vse kar ga omogoča. Na znižanje ocen je vplivalo zmanjšanje porabe za kvantno računalništvo, do katerega je pripeljalo več dejavnikov: počasnejši razvoj kvantne strojne opreme, ki bo verjetno podaljšal čas vrnitve vlaganj, pojav drugih tehnologij, kot je UI (AI), ki lahko uporabnikom ponudijo večjo kratkoročno vrednost, ter sklop makroekonomskih dejavnikov, kot so višje obrestne mere in stopnje inflacije ter obeti za gospodarsko recesijo. IDC pričakuje, da bo trg kvantnega računalništva še naprej doživljal počasnejšo rast, dokler ne bo prišlo do večjega premika v razvoju kvantne strojne opreme, ki bo napovedal velik kvantni napredek. Do takrat bo večino rasti poganjalo dozrevanje kvantnega računalništva kot storitvene infrastrukture in platform ter rast zmogljivostno intenzivne računalniške delovne obremenitve, primerne za kvantno tehnologijo. Analitsko podjetje prav tako napoveduje, da bodo naložbe v trg kvantnega računalništva rasle v povprečju 11,5% letno v obdobju 2023-2027 in v letu 2027 dosegle 16,4 milijarde dolarjev. To vključuje naložbe javnih in zasebnih ustanov, notranje prerazpodele (za raziskovanje in razvoj) s strani tehnoloških in storitvenih partnerjev ter zunanje financiranje s strani zunanjih podjetij. Posebno pomembno je vse večje zanimanje 14 globalnih vladnih agencij za kvantno računalništvo iz 13 držav in EU, ki bodo v toku več let generirale milijarde dolarjev za ta namen. Nove milijarde evrov pospešujejo razvoj programske in strojne opreme ter bodo tako pričakovano prispevale k reševanju nekaterih problemov uvajanja kvantnih rešitev kot tudi k integraciji kvantnega računalništva, umetne inteligence in računalništva visokih performans (HPC).

Več informacij

Gospodarstvo, proizvodnja, izobraževanje in druge panoge so zadnja leta zaradi pandemije in ukrepov za njeno omejevanje ter rusko-ukrajinske vojne izpostavljeni večjim pritiskom in spremembam, kar potrjujejo tudi različne raziskave in analize. Podobnim spremembam je izpostavljena tudi panoga informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki pa obenem omogoča spremljanje, ocenjevanje in nadzor sprememb ne le v lastni panogi temveč tudi v vseh drugih, kar je bilo zadnja leta vsem dragocena pomoč.

IKT namreč pomagajo podjetjem in ustanovam v vseh industrijah organizirati delo, prilagajati poslovanje, racionalizirati delovanje, obdelovati podatke, ocenjevati rezultate, napovedovati gibanja in odkrivati nove možnosti. Šolam in univerzam pa omogočajo izvajanje hibridnih oblik poučevanja in smiselne digitalizacije učnih procesov.

Vse to je razlog, da smo se odločili za redno objavljanje povzetkov informacij, ocen, analiz in študij raziskovalnih in analitskih podjetij, ki lahko vsem pomagajo pri lažjem spremljanju, spoznavanju in razumevanju sprememb in trendov ter uspešnejšem prilagajanju na novo obdobje IKT.

Pripravlja: Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije v sodelovanju z Esadom Jakupovićem

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411