In-situ laser fabrication of graphene electrodes and interlayers for next generation CIGS/Perovskite solar cells

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411