Inception study for the deployment of 5G in the cross-border sections of the TEN-T Mediterranean and Baltic – Adriatic corridors between Italy and Slovenia

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411