Napredno modeliranje radijskih kanalov z žarkovno-optičnimi in numeričnimi brezmrežnimi metodami

  • Trajanje: 01/10/2021 do 30/09/2024
  • Šifra: J2-3048
  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Odgovorni nosilec FE: izr. prof. dr. Boštjan Batagelj
  • Sodelujoče RO: UL FE

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411