Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji

  • Trajanje: 01/04/2018 do 31/03/2021
  • Šifra: V3-1718
  • Tip projekta: CRP
  • Odgovorni nosilec: prof. dr. Tadej Kotnik
  • Sodelujoče RO: INIS, ONKOLOŠKI INŠTITUT
  • Povezava projekta: Povezava

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411