Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene

  • Trajanje: 01/10/2022 do 30/09/2024
  • Šifra: V5-2265
  • Tip projekta: CRP
  • Odgovorni nosilec FE: izr. prof. dr. Simon Dobrišek
  • Sodelujoče RO: UL FE, IJS, UL FRI

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411