Sistem za pozitronsko tomografijo z omejenim zornim poljem/Limited angle PET system

  • Trajanje: 01/07/2024 do 30/06/2027
  • Šifra: J7-50229
  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Odgovorni nosilec FE: doc. dr. Andrej Trost
  • Sodelujoče RO: FE, FS, UKC LJ, VF

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411