Superkondenzatorji z grafenskimi nanostenami, sintetiziranimi iz odpadne plastike

  • Trajanje: 01/10/2023 do 30/09/2026
  • Šifra: L5-50052
  • Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt
  • Odgovorni nosilec FE: znan. svet. dr. Danilo Vrtačnik
  • Sodelujoče RO: FE, Nela d.o.o.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411