Vpliv visokonapetostnih električnih pulzov na membranske proteine pri elektroporaciji

  • Trajanje: 01/09/2020 do 31/08/2023
  • Šifra: J2-2503
  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Odgovorni nosilec: doc. dr. Lea Rems
  • Povezava projekta: Povezava

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411