Vzporedni in porazdeljeni sistemi

  • Trajanje: 01/01/2020 do 31/12/2025
  • Šifra: P2-0095
  • Tip projekta: Raziskovalni program
  • Odgovorni nosilec FE: izr. prof. dr. Janez Perš
  • Sodelujoče RO: UL FRI, UL FE

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411