Zgodnje odkrivanje in obvladovanje pomembnih bolezni vinske trte s pomočjo daljinskega zaznavanja

  • Trajanje: 01/10/2023 do 30/09/2026
  • Šifra: L7-50153
  • Tip projekta: Aplikativni raziskovalni projekt
  • Odgovorni nosilec FE: izr. prof. dr. Janez Perš
  • Sodelujoče RO: FE

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411