Novica

Delo na študentskem projektu za trajnostni razvoj

Datum objave: 22.8.2023

V okviru razpisa “Študentski projekti za trajnostni razvoj Vključevanje lokalnih, regionalnih in globalnih izzivov trajnostnega razvoja, interdisciplinarnosti in STEAM pristopov v študijski proces (C.III.1)” je UL FGG v sodelovanju z UL FE prijavila projekt z naslovom “Nadgradnja in izvedba simulacij na fizičnem simulatorju dežja”. Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta v katerem je bil omenjeni simulator dežja zasnovan.

Prosta mesta za študente in študentke FE so 4. S projektnim delom bomo pričeli 1. 9. 2023 in bo obsegal 160 ur na študenta/ko v obdobju štirih mesecev. Plačilo bo preko študentske napotnice in znaša 11,3 EUR (bruto bruto).

Sodelovanje na projektu je tudi ovrednoteno s kreditnimi točkami in se vpiše v prilogo k diplomi (30 opravljenih ur na projektu = 1 KT).

Prijave za študente UL FE zbiram as. dr. Andrej Zdešar na andrej.zdesar@fe.uni-lj.si. Za dodatne infomacije pa se lahko tudi oglasite v pisarni katerekoli od mentoric ali mentorja na projektu: dr. Mateja Klun, dr. Klaudija Lebar, dr. Andrej Zdešar, dr. Katarina Zabret.

 

Fizični simulatorji dežja so pomembno orodje na področju raziskav vplivov padavin na različne z vodo povezane naravne nesreče, vendar pa morajo za zanesljive ugotovitve in zaključke biti zasnovani tako, da v zadostni meri posnemajo lastnosti naravnih padavin (npr. intenziteta, količina, velikost kapljic, kinetična energija, trajanje padavin).

Omenjene lastnosti so namreč glavni dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje padavinskega odtoka, ki rezultira tudi v eroziji in transportu zemljine. Za izvedbo trajnostnih in naprednih rešitev omenjenih okoljskih problemov, je ključno dobro poznavanje naravnih procesov. V okviru RSF študentskega projekta za trajnostni razvoj je bil v študijskem letu 2022/23 zasnovan in izdelan fizični simulator dežja. V okviru projekta je bila izvedena tudi osnovna validacija simulatorja na podlagi različnih testov.

V predlaganem projektu bomo omenjeni fizični simulator nadgradili v smeri avtomatizacije različnih simulacij in določenih tehničnih detajlov, ki bodo omogočili preciznejše upravljanje simulatorja.

Simulacije s simulatorjem bodo v okviru projekta usmerjene tudi v oblikovanje in razvoj konkretnih aplikativnih in raziskovalnih testov oz. metod (npr. raziskave erozije različnih vrst tal in/ali pri različnih pogojih), ki bi jih v prihodnje lahko uporabljali za boljše razumevanje procesov, povezanih s padavinami.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411