Novica

Razpis nagrad Tehnološke mreže

Datum objave: 5.1.2023

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«.

Podeljeni boso dve nagradi, in sicer:

 • nagrado (1000 EUR neto) Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše magistrsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2021 ali 2022, in
 • nagrado (500 EUR neto) Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše visokošolsko strokovno/univerzitetno diplomsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2021 ali 2022.

Poleg nagrad bodo podelili tudi do dve priznanji za magistrska dela in do dve priznanji za visokošolska strokovna/univerzitetna diplomska dela.

Nagrade in priznanja bodo podeljena na prireditvi v okviru konference AIG, predvidoma aprila 2023. Vsak nagrajenec ali prejemnik priznanja bo prejel listino. Nagrajenca bosta prejela tudi denarni nagradi, povzetka njunih del pa bosta objavljena na domači strani TM TVP.

Širša področja, s katerih pričakujejo prijave, so:

 • avtomatizacija strojev in naprav,
 • vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov,
 • inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
 • diagnostika, prognostika in samovzdrževanje strojev in naprav,
 • avtonomna vozila,
 • podpora logističnim procesom v podjetjih,
 • tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
 • sodobne IKT v sistemih vodenja, npr. internet stvari, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, velepodatki,
 • tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja,
 • druga področja, povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Predlagatelj je lahko mentor (visokošolski učitelj, znanstveni sodelavec) ali pa podjetje, kjer je kandidat zaposlen ali kjer je opravljal diplomsko oziroma magistrsko delo.

Vlogo z vso dokumentacijo je treba oddati v elektronski obliki na naslov info@tvp.si, zadeva: Nagrade TM TVP, do 10. 2. 2023.

Postopek izbire bo vodila Komisija za nagrade in priznanja TM TVP, ki si lahko pri svojem delu pomaga z recenzijami strokovnjakov. Komisija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če oceni, da predložena dela ne ustrezajo zahtevam razpisa, oziroma ne dosegajo primernega nivoja kvalitete.

Razpisni pogojivloga ter merila za nagrade so navedeni v spremljajočih dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411