Novica

Štipendije inž. Milana Lenarčiča

Datum objave: 29.5.2023

Uprava Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana je razpisala štipendije za študijsko leto 2023/2024. Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani (državljanom RS), ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ter študentom, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v četrti letnik enovitih magistrskih študijskih programov.

Štipendija ustanove je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, za izobraževanje v okviru mreže EUTOPIA, za udeležbo na študentskih seminarjih in srečanjih in druge študentske aktivnosti, povezane s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v študijskem letu 2023/2024 je 60.000,00 EUR. Višina posamezne štipendije znaša največ 10.000 EUR.

Kandidati morajo vlogo za dodelitev štipendije (podpisan prijavni obrazec skupaj z zahtevanimi dokazili) poslati do vključno 12. junija 2023.

Več informacij na https://www.uni-lj.si/stipendije/stipendija_milana_lenarcica/.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411