Vpisni pogoji

Vse podrobnosti o vpisnih pogojih in merilih ob vpisu.

Vpis

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil študijski program vsaj prve stopnje s katerega koli strokovnega področja.

Na interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Razpisanih je 5 prostih mest za državljane članic EU in 2 prosti mesti za državljane držav, ki niso članice EU.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpisna mesta izbrani glede na:

  • povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje, brez diplome: (30%),
  • rezultate preizkusa znanja (izbirnega izpita), ki obsega vsebine s področja logike, maturitetnega znanja matematike, splošno znanje verjetnosti ter statistične pismenosti: (70%).

Vse dodatne informacije lahko dobite na info.stat@uni-lj.si.

Merila za prehode med programi

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na študijskem programu druge stopnje Uporabna statistika.

Prehod je mogoč iz:

  • študijskih programov druge stopnje,
  • univerzitetnih študijskih programov po starem programu.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, in veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski program Uporabna statistika bo individualno obravnaval programski svet študijskega programa v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411