V vodilni slovenski inženirski in znanstveno-raziskovalni organizaciji na področju elektroenergetike in splošne energetike že 75 let soustvarjamo napredno proizvodnjo, kakovosten prenos in zanesljivo distribucijo električne energije.

Znanje in izkušnje na Inštitutu usmerjamo v načrtovanje, razvoj, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih naprav ter sistemov, ki so gradniki celovite preskrbe z električno energijo v Sloveniji. Obvladujemo specialna znanja in smo usmerjeni tako v izboljšave tehnoloških rešitev kot tudi na vplive delovanja elektroenergetskih naprav in sistemov na okolje.

 

 • energetika
 • meritve
 • diagnostika
 • raziskave
 • inovacije

Zavezani smo nadgradnji in prenosu znanja, zato sodelujemo pri številnih mednarodnih projektih in z različnimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini. Z najnovejšo tehnologijo in sodobno laboratorijsko opremo omogočamo raziskave in razvoj za varno in stabilno elektroenergetsko omrežje ter soustvarjamo zeleno energetsko transformacijo.

Skupaj z nami postani partner energetike.

Dekorativna slika.

Oblike sodelovanja, ki jih ponujamo študentom in diplomantom

Pod mentorstvom naših izjemnih raziskovalcev, posameznikom omogočamo izpolnitev najvišjega strokovnega potenciala in ga podpiramo pri razvoju. V urejenem okolju z inovativno naravnano ekipo strokovnjakov, nudimo:

 • opravljanje študentskega dela z možnostjo zaposlitve,
 • opravljanje pripravništva,
 • zaposlitev za projektno delo,
 • opravljanje raziskovalnega dela za izdelavo zaključne naloge,
 • nadaljevanje študija ob delu.

Profili, znanja, ki jih iščemo

 • Zaključena 1. bolonjska ali 2. bolonjska stopnja iz smeri elektrotehnika, elektroenergetika, močnostna elektronika, avtomatika ali telekomunikacije.
 • Pripravljenost za učenje programskih jezikov: C, Jave, Pythona, SQL, LabVIEW, komunikacijskih protokolov, spletnih storitev, LinuxOS, …
 • Pripravljenost izpopolnjevanja, učenja in razumevanja specifik energetskega sektorja.
 • Pripravljenost učenja razvoja parserjev, konvertorjev, podatkovne analitike.
 • Obvladovanje slovenskega in angleškega jezika, ustno in pisno.

Preskušanje SN in NN kabla.

Kontaktni podatki podjetja, kjer lahko dobite dodatne informacije

Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
www.eimv.si, kadrovska@eimv.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411