Smo operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo že 100 let skrbimo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. S tem povezujemo ljudi in zagotavljamo kakovost življenja. V družbi strateško, odgovorno in trajnostno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo slovensko visokonapetostno prenosno omrežje na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 k V in del 110 kV. Povezujemo vse glavne udeležence v slovenskem elektroenergetskem prenosnem omrežju: elektrarne, pet distribucijskih podjetij in neposredne odjemalce, ki električno energijo prevzemajo iz omrežja in take, s statusom zaprtega distribucijskega sistema.

 

  • prenosno in distribucijsko omrežje
  • elektroenergetski sistem
  • daljnovodi
  • transformatorske postaje

Oblike sodelovanja, ki jih ponujamo študentom in diplomantom

Kadrovske štipendije za študente prve in druge bolonjske stopnje elektrotehnike (študijski letniki so določeni v posameznem razpisu).

Mentorska shema v sklopu katere nudimo strokovno mentorstvo pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Uspešno zaključenim nalogam lahko sledi pripravništvo z mentorjem in  vključitvijo v delovni proces.

Profili, znanja, ki jih iščemo

V družbi ELES zaposlujemo zelo raznolike profile, od načrtovalcev omrežja, strokovnjakov za elektroenergetske naprave, strokovnjakov za delo v diagnostično analitskem centru in centru vodenja, strokovnjakov na področju prenosne in distribucijske infrastrukture, do strokovnjakov, ki jih bolj zanima delo na področju relacij s trgom in obratovanje, vključno s planiranjem, statistiko in analizami.

Kontaktni podatki podjetja, kjer lahko dobite dodatne informacije

ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
Služba za upravljanje in razvoj kadrov

T: +386 1 474 2630
E: zaposlovanje@eles.si
E: stipendije@eles.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411