• energetika
  • obratovanje elektroenergetskih omrežij
  • povečanje prenosnih kapacitet
  • dinamična ocena prenosnih zmogljivosti
  • informacijske tehnologije v energetiki

Opis podjetja

Operato je podjetje, ki deluje na področju programskih rešitev za izboljšanje električnih omrežij (Grid Enhancement Technologies), zlasti na področju ugotavljanja meja obratovanja (Dynamic Thermal Rating), ki jih skupaj s sistemskimi operaterji poskušamo premikati. Kot podjetje, ki izhaja iz matičnega podjetja slovenskega prenosnega operaterja ELES, popolnoma razumemo elektroenergetski sistem in razvijamo rešitve, ki rešujejo težave, s katerimi se srečujejo vsi prenosni operaterji. To področje je zelo kompleksno, a hkrati zelo inovativno in zanimivo in je naš cilj zagotoviti najboljše pametne rešitve za omrežje in za vedno spremeniti upravljanje elektroenergetskega sistema.

Oblike sodelovanja, ki jih ponujamo študentom in diplomantom

Študenti zadnjih letnikov, se lahko pri Operatu prijavijo na praktično usposabljanje. Ponujamo tudi možnost pisanja diplomskega ali magistrskega dela v somentorstvu, na teme, s katerimi se ukvarjamo pri Operatu. Po uspešno opravljeni praksi obstaja možnost redne zaposlitve.

Profili, znanja, ki jih iščemo

Zaposlujemo na področju računalništva, informatike in elektrotehnike

Kontaktni podatki podjetja, kjer lahko dobite dodatne informacije

info@operato.eu

 

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411