SIQ

Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

 • Certificiranje
 • Meroslovje
 • Izobraževanje
 • Preskušanje
 • Kakovost

SIQ smo strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področij preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja z vizijo biti na svetovni trg usmerjena institucija. Naše poglavitne konkurenčne prednosti so znanje, izkušnje, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost, celovite rešitve, vedno nove storitve in stalno prilagajanje mednarodnemu trgu. Nudimo pomembno podporo slovenskemu gospodarstvu, zlasti izvoznikom. V zadnjih nekaj letih smo svoje storitve izvedli za več kot 1900 slovenskih gospodarskih družb, kar je skoraj polovica prihodka podjetij v Sloveniji.

Naše stranke so proizvajalci iz več kot 60 držav po svetu, 55 % prihodkov ustvarijo v tujini. Mednarodno veljavnost in strokovni nivo našega dela potrjujejo številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih.

Oblike sodelovanja, ki jih ponujamo

 • Redno študentsko delo,
 • opravljanje obvezne prakse,
 • možnost redne zaposlitve,
 • kadrovska štipendija,
 • mentorstvo ob pisanju zaključnih študijskih del.

Profili, znanja, ki jih iščemo

 • elektrotehnika,
 • aplikativna elektrotehnika,
 • biomedicinska tehnika,
 • avtomatika.

Kontaktni podatki podjetja, kjer lahko dobite dodatne informacije

https://www.siq.si/o-siq/kariera/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siq/
Mail: urska.podgorsek@siq.si
Telefonska: 01 4778 114

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411