• standardizacija
  • standardi
  • kakovost
  • varnost
  • zanesljivost

Opis ustanove

Smo slovenski nacionalni organ, skrbimo za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopamo interese Slovenije v mednarodnih (ISO in IEC) in evropskih organizacijah (CEN, CENELEC, ETSI), katerih polnopravni člani smo. Omogočamo enakopravno vključevanje vseh zainteresiranih v standardizacijske aktivnosti. Tako je omogočeno soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije.
Naše osnovne dejavnosti so:

  • standardizacija
  • kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje, kontaktna točka za proizvode, kontaktna točka za proizvode za gradbeništvo, kontaktna točka za notifikacije zahtev za storitve
  • odbor SME za majhna in srednja podjetja
  • izobraževanje in seminarska dejavnost
  • prodaja standardov in drugih standardizacijskih dokumentov
  • založništvo

Oblike sodelovanja, ki jih ponujamo

jesenska šola standardizacije, prodaja standardov, seminarji s kotizacijo, e-branje standardov, popusti, mladi amabasador standardizacije.

Profili, znanja, ki jih iščemo

Za članstvo v TC-jih (v katere se posamezniki vključujejo kot predstavniki podjetij) iščemo strokovnjake iz določenih razvojno usmerjenih področij, ki bodo sodelovali pri oblikovanju nacionalnih standardov in zastopanju nacionalnih interesov na evropski in mednarodni ravni.

Kontaktni podatki podjetja, kjer lahko dobite dodatne informacije

SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo
Ulica gledališča BTC 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: (01) 478 3013
sist@sist.si

SIST Facebook
SIST LinkedIn
SIST Youtube

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411