Laboratorij za preskrbo z električno energijo

izr. prof. dr. Valentin Ažbe

Visokošolski učitelj

Lokacija

Soba: AZ104-K

Tajnica: Polona Kaplar

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411