Pogosta vprašanja

Na informativnih dnevih smo udeležencem preko QR kode omogočili zastavljanje številnih vprašanj, a na vsa nismo uspeli odgovoriti.

Najbolj pogosta vprašanja in odgovori

Pedagoško osebje, ki predstavlja fakulteto, je vrhunsko in vedno pripravljeno priskočiti na pomoč. Za vse vestne študentke in študente ne bo nobenih težav.

Na fakulteti imamo vzpostavljen tudi program tutorstva, ki novim študentom pomaga pri vključitvi v drugačen način dela in življenja, ki ga prinaša fakulteta.

Študij je brezplačen. Če ste prvo stopnjo že zaključili in bi se vseeno želeli vpisati, vpisnina znaša 5500 evrov na študijsko leto.

Matematika je zahtevna, a obvladljiva! Z rednimi obiski predavanj in vaj boste zagotovo uspešni.

Težavnost predmetov je odvisna od pripravljenosti in zagretosti za študij. V prvem letniku vas čaka malce več (obvezne) teorije, kasneje pa boste imeli pri izbiri predmetov več svobode.

Seveda. Na naši fakulteti je kar nekaj diplomantov, ki so stopili po podobni poti.

Zagotovo je zanimivo in zabavno, predvsem pa poučno. Če vam reševanje zanimivih izzivov in vaj iz realnega sveta ne bo dovolj, je na fakulteti več kot dovolj obštudijskih dejavnosti.

Priporočamo univerzitetni program, če boste svoj študij nadaljevali tudi na drugi (magistrski) stopnji.

Lahko.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani sodeluje z različnimi slovenskimi in tujimi gospodarskimi družbami na različne načine (usposabljanje doktorskih študentov, sodelovanje pri centrih odličnosti, tehnoloških platformah in mrežah ter izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov). Sodelujemo tudi s podjetji, kot so Dewesoft, Kolektor, RLS Merilna tehnika, Telekom Slovenije in še in še.

Naši diplomanti so zaposleni praktično v vseh podjetjih, zato je sodelovanje še toliko lažje.

Na programu Aplikativna elektrotehnika je praksa, ki traja tri mesece, obvezna. Opravljate jo pri delodajalcu, ki si ga izberete sami ali pa vam pri tem pomaga fakulteta.

Na tedenski ravni je približno 12 ur predavanj in med 10 in 15 ur laboratorijskih vaj. Študij se navadno prične okoli 8. ure zjutraj.

10+!

Do študija morate biti pozitivno naravnani, motivirani, a samozavestni. Vsakega študenta spodbujamo k temu, da je odprt do reševanja različnih izzivov ter da gleda izven okvirjev.

V zadnjem obdobju v prvem roku ni bilo omejitev.

Da, programiranje učijo in izvajajo na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL.

Pri vseh naših programih mora biti stopnja znanja slovenščine takšna, da vam omogoča razumevanje predavanj in vaj. Certifikata pri vpisu fakulteta ne zahteva.

Na univerzitetnem programu Elektrotehnika se boste z matematiko srečali v štirih semestrih, na programu Aplikativna elektrotehnika pa v dveh. Priporočamo redno udejstvovanje na predavanjih in vajah, saj je matematika tako lažje obvladljiva v vseh semestrih.

Ne, sprejemnih izpitov ni.

Znotraj EU imamo podpisanih približno 130 bilateralnih pogodb, kar vam omogoča široko izbiro fakultetnih izmenjav! Destinacije si lahko ogledaš na tej povezavi.

Ne, če se odločite za izmenjavo boste prejeli finančno pomoč oziroma štipendijo, ki vam pokrije večji del stroškov.

Pogoj za vpis je dokončan študij prve stopnje s področja elektrotehnike ali sorodnih tehniških oz. naravoslovno-matematičnih ved. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na rezultate izbirnega izpita.  

Plača se pogojuje s sposobnostjo diplomanta.

Navodila so na naši spletni strani.

Z rednim obiskom predavanj in vaj študenti ne bi smeli imeti težav. V nasprotnem primeru so zato tukaj asistenti in profesorji, ki vam pomagajo in gredo skupaj s študentom skozi izzive.

Študijski programi

Slika programa

Elektrotehnika (UN)

Široko in kakovostno temeljno znanje s področja elektrotehnike.

Slika programa

Aplikativna elektrotehnika (VS)

Kakovostno aplikativno znanje s področja elektrotehnike.

Slika programa

Multimedija (UN)

Kakovostno široko znanje s področja multimedije.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411