Razpis za vpis

Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023.

Razpis  je odprt:

 • za Slovence in državljane držav članic EU od 17. februarja do 27. marca 2023,
 • za državljane držav nečlanic EU od 17. februarja do 20. aprila 2023.

Prijavo oddate prek portala EVŠ.

Vpis v 1. letnike

Vpis v prvi letnik prvostopenjskih študijskih programov bo potekal:

 • za sprejete kandidate 1. prijavnega roka: med 24. julijem in 17. avgustom 2023,
 • za sprejete kandidate 2. prijavnega roka: med 22. in 25. septembrom 2023.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Vpis v višje letnike

Vpis v višji letnik prvostopenjskih študijskih programov bo potekal med 1. julijem in 15. septembrom 2023.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Ponavljanje letnika

Vpis ponavljalcev v študijsko leto 2023/24 bo potekal med 1. in 15. septembrom 2023.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (prepis na drug študijski program ali smer).

Za ponoven vpis v 1. letnik prvostopenjskih študijskih programov morate imeti opravljene:

 • obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS.

Za ponoven vpis v 2. letnik prvostopenjskih študijskih programov morate imeti opravljene:

 • vse obveznosti 1. letnika v obsegu 60 ECTS in
 • obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS.

Ponoven vpis v 3. letnik prvostopenjskih študijskih programov ne obstaja:

 • Če tekom študija še niste ponavljali ali se prepisali na drug študijski program, se lahko vpišete v dodatno leto. Za vpis v dodatno leto ni potrebno izpolnjevati nobenih posebnih pogojev.

Napredovanje v višji letnik ali izjemno podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov

Študent lahko izjemoma zaprosi za vpis v višji letnik ali za izjemno podaljšanje statusa, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom, minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge.

Pogoji za uveljavljanje tega mehanizma so:

 • doseženih min. 40 ECTS trenutnega letnika,
 • uradno dokazilo o upravičenem razlogu,
 • pravočasno oddana vloga. Rok za oddajo popolnih vlog je 1. september. Nepopolne ali prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane.

Vlogo si lahko prenesete tu.

 

Upravičeni razlogi so samo spodaj našteti:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen študenta,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze ter
 • za tuje študente udeležba v programu »Leto plus«.

Študent mora izkazati povezavo, da je razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja Komisija za obravnavo študentskih vlog. O odločitvi komisije so študenti obveščeni prek Studisa.

 

Pavziranje

Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika, pa vseeno želite nadaljevati s študijem, se OBVEZNO vpišite kot pavzer. S tem si boste ohranili dostop do Studisa in možnost prijav na izpite.

Vpis pavzerjev v študijsko leto 2023/24 bo potekal med 25. septembrom in 06. oktobrom 2023.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411