Časovnice vpisov

Časovnice vpisa v študijsko leto 2024/25 za ostale letnike bodo na voljo od 1. julija 2024 naprej.

 

Razpis za vpis

Objavljen je razpis za vpis v 1. letnik študijskih programov 1.stopnje, ki ga najdete na povezavi.

Prvi prijavni rok za državljane Slovenije in držav članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva bo potekal od 20. 2. do 20. 3. 2024 prek EVŠ portala.

Prvi prijavni rok za državljane držav nečlanic EU bo potekal od 20. 2. do 19. 4. 2024 prek EVŠ portala.

 

Študijski program Razpisana prosta mesta
 UN Elektrotehnika  Za študijsko leto 2024/2025 je razpisanih 165 vpisnih mest za redni študij ter 25 vpisnih mest za tuje državljane držav nečlanic EU.
UN Multimedija (FRI/FE) Za študijsko leto 2024/2025 je razpisanih 30 vpisnih mest za redni študij ter 3 vpisna mesta za tuje državljane držav nečlanic EU.
VS Aplikativna elektrotehnika Za študijsko leto 2024/2025 je razpisanih 195 vpisnih mest za redni študij ter 10 vpisnih mest za tuje državljane držav nečlanic EU.

Prijavni postopek vodi Vpisna služba Univerze v Ljubljani, več informacij boste našli na spletni strani.

 

 

Vpis v 1. letnike

Vpis v prvi letnik prvostopenjskih študijskih programov bo potekal:

 • za sprejete kandidate 1. prijavnega roka: med 23. julijem in 16. avgustom 2024,
 • za sprejete kandidate 2. prijavnega roka: med 24. in 30. septembrom 2024.

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS. Navodila za vpis boste prejeli na svoj e-naslov 22. 7. 2024.

 

Vpis v višje letnike

Vpis v višji letnik prvostopenjskih študijskih programov bo potekal med 1. avgustom in 15. septembrom 2023.

Navodila za vpis 2023_vpis v višji letnik

Navodila za vpis 2023_z enim manjkajočim predmetom

Navodila za vpis 2023_upravičeni razlogi

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Ponavljanje letnika

Vpis ponavljalcev v študijsko leto 2023/24 bo potekal med 1. in 15. septembrom 2023.

Navodila za vpis 2023_ponavljanje oz. dodatno leto

Vpis v celoti poteka elektronsko preko našega študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu (prepis na drug študijski program ali smer).

Za ponoven vpis v 1. letnik prvostopenjskih študijskih programov morate imeti opravljene:

 • obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS.

Za ponoven vpis v 2. letnik prvostopenjskih študijskih programov morate imeti opravljene:

 • vse obveznosti 1. letnika v obsegu 60 ECTS in
 • obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 30 ECTS.

Ponoven vpis v 3. letnik prvostopenjskih študijskih programov ne obstaja:

 • Če tekom študija še niste ponavljali ali se prepisali na drug študijski program, se lahko vpišete v dodatno leto. Za vpis v dodatno leto ni potrebno izpolnjevati nobenih posebnih pogojev.

 

Napredovanje v višji letnik ali izjemno podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov

Študent lahko izjemoma zaprosi za vpis v višji letnik ali za izjemno podaljšanje statusa, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom, minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge.

Pogoji za uveljavljanje tega mehanizma so:

 • doseženih min. 40 ECTS trenutnega letnika,
 • uradno dokazilo o upravičenem razlogu,
 • pravočasno oddana vloga. Rok za oddajo popolnih vlog je 1. september. Nepopolne ali prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane.

Vlogo si lahko prenesete tu.

Navodila za vpis 2023_upravičeni razlogi

Upravičeni razlogi so samo spodaj našteti:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen študenta,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze ter
 • za tuje študente udeležba v programu »Leto plus«.

Študent mora izkazati povezavo, da je razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja Komisija za obravnavo študentskih vlog. O odločitvi komisije so študenti obveščeni prek Studisa.

 

Pavziranje

Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika, pa vseeno želite nadaljevati s študijem, se OBVEZNO vpišite kot pavzer. S tem si boste ohranili dostop do Studisa in možnost prijav na izpite.

Vpis pavzerjev v študijsko leto 2023/24 bo potekal med 25. septembrom in 06. oktobrom 2023.

Navodila za vpis 2023_pavziranje

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411