Novica

Inštitut za neionizirna sevanja Laboratoriju za biokibernetiko UL FE podelil priznanje za 30 let uspešnega sodelovanja

Datum objave: 22.8.2023

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je Laboratoriju za biokibernetiko (LBK) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) podelil priznanje za tri desetletja uspešnega sodelovanja na področju razvoja in raziskav vplivov električnih in magnetnih polj (EMP) na biološke sisteme. Priznanje je direktor inštituta doc. dr. Peter Gajšek vročil predstojniku LBK prof. dr. Tadeju Kotniku in vodji raziskovalnega programa prof. dr. Damijanu Miklavčiču.

Člani Laboratorija za biokibernetiko

Uspešno sodelovanje se je začelo leta 1993

Začetki sodelovanja med skupinama INIS in LBK segajo v leto 1993, ko sta pod vodstvom dr. Gajška in dr. Miklavčiča začeli s skupnim izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) »Posnetek stanja obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji«. Odtlej sta skupini sodelovali pri uspešni izvedbi vrste domačih in mednarodnih projektov, v skupnem avtorstvu pa so objavili več kot 20 znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov na konferencah.

Vpliv električnih in magnetnih virov na človeka in okolje

Strokovnjaki in raziskovalci INIS in LBK sodelujejo tudi pri seznanjanju javnosti o vplivih električnih in magnetnih virov sodobnih tehnologij na človeka, zdravje in okolje. V okviru projekta »Forum EMS« so objavili že 16 poljudnih in bogato ilustriranih brošur – od uvodne »Elektromagnetna sevanja: okolje in zdravje« (2004) do najaktualnejših »Otroci in elektromagnetna sevanja« (2020), »Električna vozila in zdravje« (2020) ter »5G in zdravje« (2020) – ki so vse prosto dostopne na portalu Foruma EMS. Doc. Gajšek in prof. Kotnik sta bila tudi urednika in soavtorja monografije »Odgovorno upravljanje problematike EMP pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor« (2022), ki na 260 straneh v širši javnosti dostopnem jeziku obravnava sodoben znanstveno podprti pristop k umeščanju. Knjigo in v njej obravnavano tematiko so avtorji predstavili na seminarju z istim naslovom, ki so lani septembra organizirali na UL FE ter se ga je udeležilo več kot 60 predstavnikov odločevalcev, stroke in javnosti. Knjiga je vsem zainteresiranim prosto dostopna na spletu.

Monografija o umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor (foto arhiv UL FE)
Monografija o umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor (foto arhiv UL FE)

Izobraževanje odločevalcev o vplivih električnih in magnetnih polj

V lanskem letu so raziskovalci INIS in LBK uspešno izvedli tudi dve delavnici za deléžnike na področju problematike EMP – osebe in skupine, ki imajo vpliv na odločitve pri umeščanju virov teh polj v prostor. Delavnici sta potekali na UL FE in se ju je udeležilo več pristojnih z ministrstev in uradov, občin, inštitutov in laboratorijev, Zveze potrošnikov Slovenije ter elektrodistribucije in elektrogospodarstva. Prva delavnica je bila namenjena predstavitvi in obravnavi aktualnega znanstveno podprtega pogleda na problematiko EMP, druga pa identifikaciji osrednjih tematik, ki so pereče v očeh stroke in javnosti, ter oblikovanju smernic pri obravnavi in komunikaciji teh tematik.

Veliko zanimanje za bioelektromagnetiko tudi med mladimi

Tvorno je tudi sodelovanje INIS pri pedagoškem procesu na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko. Prof. Kotnik in doc. Gajšek tako že več kot desetletje predavata predmet Bioelektromagnetika na smeri Biomedicinska tehnika magistrskega študija elektrotehnike, pri izvedbi vaj pod vodstvom asistenta doc. dr. Bora Kosa iz LBK pa s strokovnim znanjem pomembno prispevata raziskovalca INIS dr. Blaž Valič in mag. Tomaž Trček. Študenti v anketah pri tem predmetu še posebej pohvalijo terenske laboratorijske vaje, na katerih s sodobnimi merilnimi napravami izvajajo meritve v okolici več reprezentativnih nizkofrekvenčnih (daljnovodi, razdelilne transformatorske postaje) in visokofrekvenčnih virov (radijski oddajniki, bazne postaje mobilne telefonije – tudi 5G). V poletnem času LBK in INIS sodelujeta tudi pri prireditvah za srednješolce; v okviru Elektrofesta na UL FE tako izvajajo delavnico »Osebna izpostavljenost EMP«, ki se je je v skupinah po 25-30 dijakov predlani skupaj udeležilo približno 260 dijakov, lani pa preko 300.

Ob prejemu priznanja sta prof. Kotnik in prof. Miklavčič v imenu LBK INIS-u izrekla zahvalo za 30 let skupnih dosežkov, z doc. Gajškom pa so izrazili prepričanje, da se bo uspešno sodelovanje nadaljevalo.

Delavnica Osebna izpostavljenost EMP na Elektrofestu (foto arhiv UL FE)
Delavnica Osebna izpostavljenost EMP na Elektrofestu (foto arhiv UL FE)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411