Laboratorij za fotovoltaikoin optoelektroniko

Člani Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) raziskovalno in razvojno delujejo na področjih fotovoltaike, optoelektronike in elektronike.

Na področju fotovoltaike raziskujejo in razvijajo različne tipe sončnih celic, fotonapetostnih modulov, regulatorjev in sistemov s poudarkom na novih tehnoloških rešitvah. Zanimajo jih mejne zmožnosti sončnih celic, fotonapetostnih modulov in celotnih sistemov. Tehnološko sodobno opremljen laboratorij utira pot razvoju najperspektivnejših fotovoltaičnih tehnologij in nadgrajuje mednarodno uveljavljena simulacijska orodja za optično in električno analizo poljubnih polprevodniških struktur, sončnih celic, modulov in celotnih sončnih elektrarn. Vrhunska merilna oprema omogoča izvajanje električne, optične in optoelektronske karakterizacije, ki vključuje tudi preskušanje na prostem. Raziskave na področju optoelektronike usmerjajo na tankoplastne fotodetektorje za zaznavanje barv in UV svetlobe ter biomolekul. Na področju elektronike intenzivno raziskujejo samostojne senzorje pozicije, ki vključujejo pospeškomere, žiroskope, magnetne kompase in GPS module, ter razvijajo naročniške vgrajene elektronske sisteme.

Člani LPVO so močno vpeti v domače in mednarodne raziskovalne projekte, aktivno pa sodelujejo tudi z domačimi in tujimi podjetji. Sodelujejo z uglednimi raziskovalnimi ustanovami v tujini. V zadnjih desetih letih so sodelovali v sedmih evropskih projektih, enega izmed njih so koordinirali. Rezultate raziskav redno objavljajo v priznanih specializiranih revijah in jih redno predstavljajo na mednarodnih konferencah.
V petletnem obdobju 2012-2016 je v LPVO diplomiralo 100 diplomantov, 3 specializanti, 5 magistrov znanosti in 9 doktorjev znanosti. Laboratorij je odprt za vse študente, ki želijo svoja znanja nadgraditi ali praktično realizirati svoje ideje. Študenti se lahko na osnovi podpisanih medlaboratorijskih sporazumov o sodelovanju na področju fotovoltaike in optoelektronike dodatno izobražujejo v okviru krajših ali daljših izmenjav na Tehnični univerzi v Delftu na Nizozemskem, na Univerzi Louhgborough v Angliji ali na Koloradski državni univerzi v ZDA.

Spletna stran: http://lpvo.fe.uni-lj.si

Člani: 

 • as. – raz. Žan Ajdič mag. inž. el.
 • znan. sod. dr. Matevž Bokalič univ. dipl. inž. el.
 • znan. sod. dr. Kristijan Brecl univ. dipl. inž. el.
 • as. Andraž Debevc mag. inž. el.
 • as. dr. Boštjan Glažar univ. dipl. inž. el.
 • Matej Guštin univ. dipl. ekon.
 • izr. prof. dr. Marko Jankovec univ. dipl. inž. el.
 • doc. dr. Marko Jošt univ. dipl. inž. el.
 • as. Miha Kikelj mag. inž. el.
 • znan. sod. dr. Milan Kovačič univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Janez Krč univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek univ. dipl. inž. el.
 • as. Miloš Ljubotina mag. inž. el.
 • as. dr. Gašper Matič univ. dipl. inž. el.
 • Fatmir Mehić dipl. inž. el. (VS)
 • as. Žiga Miklič mag. inž. el.
 • doc. dr. Matija Pirc univ. dipl. inž. el.
 • as. – raz. Jure Pušnjak mag. inž. el.
 • prof. dr. Franc Smole univ. dipl. inž. el.
 • Matjaž Tome dipl. inž. el. (VS)
 • as. Špela Tomšič
 • prof. dr. Marko Topič univ. dipl. inž. el.
 • as. Darjo Uršič mag. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411