Akustika v komunikacijah

Opis predmeta

Zvočno valovanje (vibracije, valovna enačba, impedanca, odboji, lomi, izvori zvoka). Psihoakustika (človeški slušni sistem, glasnost zvoka, frekvenčno in časovno maskiranje, kritični pasovi). Lokalizacija zvoka (dojemanje azimuta, elevacije, razdalje, prenosne funkcije glave, ITD, ILD). Akustika prostora (absorbcija in reverberacija, položaji zvočnikov in poslušalcev, vpliv različnih prostorov). Elektroakustika in transdukcija (zvočniki, mikrofoni, različni senzorji). Podvodna akustika (zvočno valovanje v vodi, hitrost valovanja, odboji, podvodna komunikacija, sonerji). Akustika v interakciji človek-stroj (akustični meniji, opozorilni sistemi, navigacija).

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnov akustike in zvoka kot pomembnega elementa v komunikaciji med ljudmi in v interakciji človek-stroj. Poudarek je tudi na spoznavanju osnovnih fizikalnih značilnosti zvočnega valovanja v različnih medijih in različnih prostorih ter sposobnosti dojemanja in lokalizacije zvoka pri ljudeh. Spoznavanje osnov delovanja zvočnikov in mikrofonov kot temeljnih gradnikov večine telekomunikacijskih sistemov.

Predstavitev t.i. podvodne akustike, delovanja različnih sonarjev in drugih senzorjev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati matematično ozadje področja vibracij,

 • opisati osnovne zakonitosti zvočnega valovanja,

 • razložiti propagacijske lastnosti zvočnega valovanja v različnih medijih,

 • razložiti mehanizme delovanja osnovne akustične opreme,

 • razložiti lastnosti in omejitve človeškega slušnega sistema in psihoakustike,

 • razložiti mehanizme lokalizacije zvoka pri človeku,

opisati področja uporabe zvočnih signalov v interakciji človek-stroj.

Temeljni viri in literatura

 1. Kinsler, L.E., Frey, A.R., Coppens, A.B., Sanders, J. V. Fundamentals of Acoustics, John Wiley & Sons, 2000.

 2. Everest, F.A. and Pohlmann, K.C. Master Handbook of Acoustics, The McGraw-Hill Companies, 2001.

 3. Ballou, G.M. (Editor), Handbook for Sound Engineers, Elsevier, 2005.

 4. Blauert, J. Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization, The MIT Press, 2001.

 5. Rumsey, F. Spatial Audio, Elsevier, 2005.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411