Inteligentno vodenje v sodobnih sistemih

Opis predmeta

Uvod v inteligentne sisteme. Osnovni principi mehkih in nevronskih sistemov v vodenju. Osnovni principi adaptivnih sistemov: direktni in indirektni adaptivni sistemi, samonastavljivi regulatorji, razporejanje parametrov in ojačenja. Pregled principov in metod prediktivnega vodenja. Prediktivno vodenje na osnovi mehkih modelov. Adaptivno vodenje na osnovi mehkih modelov. Primeri inteligentnega vodenja v sodobnih sistemih visokih tehnologij: v kemijski, farmacevtski, biokemijski in v primeru avtonomnih sistemov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

  • predstaviti problematiko inteligentnega vodenja
  • predstaviti metode prediktivnega in adaptivnega vodenja
  • predstaviti problematiko uporabe naprednih metod vodenja v sodobnih sistemih
  • predstaviti orodja za načrtovanje naprednih metod vodenja

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, mentorsko delo in seminar.

Predvideni študijski rezultati

  • osnovna znanja s področja inteligentnih sistemov v vodenju
  • napredni pristopi pri vodenju sodobnih sistemov
  • uporaba osvojenih znanj pri projektnem delu

Temeljni viri in literatura

Nelles O (2000) Nonlinear System Identification, Springer.

Karer G, Škrjanc I (2013) Predictive Approaches in Control of Complex Systems, Springer.

Škrjanc I (2014) Inteligentne metode v identifikaciji sistemov, skripta v pripravi.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411