Modul B: Tehniška kakovost

Opis predmeta

Tehniška kakovost kot temeljna inženirska disciplina;

Pojmi kakovosti in spremljajoča področja (standardizacija, certificiranje,..) ;

Sistemi vodenja kakovosti;

Celovito vodenje kakovosti (TQM) (tehnike reševanja problemov in krog kakovosti);

Postopki in osnovna orodja zagotavljanja kakovosti (kontrolne karte, integracija zahtev kupca v proizvod – QFD, analiza možnih napak in njihovih posledic – FMEA, nadzor procesov – SPC statistična procesna kontrola, načrtovanje optimalnega eksperiment, itd.);

Kakovost in standardizacija po področjih (proizvodnja, laboratoriji, storitve, okolje, varnost, zdravstvo, itd.);

Izobraževanje, motivacija in nenehno izboljševanje;

Zanesljivost in vzdrževanje sistemov;

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji o zagotavljanju in doseganju tehniške kakovosti proizvodov in storitev na osnovi merjenj in preskušanj, nadzora procesov in orodij za celovito obvladovanje kakovosti.  Študent se pri predmetu nauči različnih tehnik reševanja problemov s pomočjo modernih principov in orodij za zagotavljanje in celovito upravljanje kakovost, spozna se z elementi zanesljivosti in osnovami vzdrževanja sistemov.

Osnovne specifike, zahteve in rešitve tehniške kakovosti spoznajo študentje na praktičnih primerih in problemih. Končni cilj predmeta je biti neposredno vključen v realno okolje s področja kakovosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje, seminarska naloga, ekskurzija

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razložiti osnovne pojme s področja tehniške infrastrukture, standardizacije, akreditacije, evropske in nacionalne zakonodaje, nastanka standarda, namen direktiv,
 • koristiti vse vrste standardov zagotavljanja kakovosti po področjih,
 • opisati dela presojevalcev in certifikacijskih organov,
 • orisati celovito vodenje kakovosti, uporabo orodij za zagotavljanje kakovosti ter metode kot so QFD in FMEA,
 • ovrednotiti kakovost in varnost na področju okolja,
 • načrtovati in izvesti konkretno delo na področju preskušanja, dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti, priprave optimalnega eksperimenta,
 • pripraviti poslovnik kakovosti in implementirati sistem kakovosti.

Temeljni viri in literatura

 1. www.sist.si, www.iso.org, www.iec.ch, www.iecee.org, www.cenelec.org, www.itu.int,  www.cenorm.be, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euramet.eu, www.wto.org, www.ansi.org, http://ts.nist.gov, www.conformityassessment.org, www.wssn.net, www.oiml.org, www.asq.org, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/
 2. Drnovšek, J.; Pušnik, I.; Bojkovski, J.; Begeš, G.; Kakovost sistemov. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2007
 3. Pond, R.J.: Fundamentals od Statistical Quality Control. New York: Macmillan College Publishing Company 1994
 4. Montgomery, D.C.: Introduction to Statistical Quality Control. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 2001
 5. O`Connor, P.D.T.: Practical Reliability Engineering. 4. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 2002
 6. Feigenbaum, A.V.: Total Quality Control. 3. pregl. jubilejna izdaja. New York: McGraw-Hill, Inc. 1991
 7. Robin E. Mcdermott, Raymond J. Mikulak, Michael R. Beauregard: The Basic of FMEA. Portland, USA
 8. John Terninko: Step-by Step QFD. Boca Raton, Florida, St. Lucie Press 1997
 9. Lou Chen: Quality Function Deployment, Addison Wesley Longman, 1995
 10. A.J.Marlow: Quality control for Technical Documentation, Amazon, 2005
 11. QualSoft: Busines Improvement Software, Birmingham, 2000
 12. Yoi Akao: QFD, Portland, Oregon, Productivity Press, 2000
 13. VIM – International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (OIML, 2000)
 14. Slovenski inštitut za standardizacijo: SIST EN 45020 – Standardizacija in z njo povezane dejavnosti – Splošni slovar, 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411