Modul E: Zasnova in razvoj izdelkov

Opis predmeta

Razvojni procesi in organizacijske strukture

Zaznavanje priložnosti

Načrtovanje izdelkov

Identifikacija potreb kupcev

Določanje lastnosti izdelkov

Tvorba, izbira in testiranje zamisli

Arhitektura izdelkov

Industrijsko oblikovanje

Oblikovanje za proizvodnjo

Prototipni izdelki

Robustno oblikovanje

Ekonomika razvoja izdelkov

Dizajn za okolje

Produktno vodenje

Podjetništvo

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je spoznati sistematičen pristop k razvoju novih izdelkov, ki obravnava področja trženja, tehnike, industrijskega oblikovanja, načrtovanja in organizacije ter jih poveže v celovit, kakovosten in inovativen razvojni proces. Praktična znanja študentje pridobijo s skupinskim projektnim delom, kjer si zamislijo, razvijejo in predstavijo nov prototipni izdelek ter utemeljijo njegove najpomembnejše konkurenčne prednosti.

Metode poučevanja in učenja

Teoretični postopki so prikazani na različnih praktičnih in splošno znanih primerih izdelkov, od zelo enostavnih do zelo kompleksnih, tako da študentje dobijo vpogled v možnosti uporabe.

Nekatera predavanja izvajajo vabljeni predavatelji iz slovenske industrije in priložnostno tudi iz tujine.

Študentje s projektnim delom v manjših skupinah pripravijo predloge za nove izdelke, jih razvijejo do prototipne stopnje, javno predstavijo in utemeljijo njihove konkurenčne prednosti.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • opredeliti osnovne korake načrtovanja izdelkov
  • uporabiti postopke za kreativno razvijanje zamisli in reševanje problemov
  • analizirati lastnosti obstoječih in novih izdelkov
  • oceniti tržni potencial novih izdelkov
  • ovrednotiti vpliv oblikovanja na proizvodnjo, kakovost, ekonomijo in okolje
  • prepoznati pomen produktnega vodenja v podjetništvu

Temeljni viri in literatura

  1. Karl Ulrich, Steven Eppinger, Product Design and Development, McGraw-Hill, 2011
  2. Elektronsko gradivo – prosojnice predavanj in navodila za vaje: http://lit.fe.uni-lj.si/ZRI

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411