Modul H: Seminar iz inteligentnega vodenja

Opis predmeta

Samostojno projektno delo na različnih področjih uporabe inteligentnega vodenja:

– Sodobne metode modeliranja, simulacije in identifikacije za vodenje.

– Vodenje kompleksnih sistemov. Načrtovanje kompleksnih, multivariabilnih sistemov vodenja s klasičnimi metodami hierarhičnega vodenja, metodami internih notranjih modelov, oblikovanja glavnih poti in premikanja polov.

– Adaptivno vodenje. Osnovni principi adaptivnih sistemov, regulatorji za adaptivno vodenje, samonastavljivi regulatorji, razporejanje parametrov in ojačenja, parametrsko adaptivni sistemi in modelno referenčni sistemi.

– Prediktivno vodenje. Pregled najpomembnejših principov in metod prediktivnega vodenja.

– Vodenje na osnovi nelinearnih modelov. Načrtovanje regulatorjev za nelinearne sisteme vodenja. Prediktivno vodenje na osnovi mehkih modelov. Adaptivno vodenje na osnovi mehkih modelov.

– Planiranje in vodenje proizvodnje. Metode umetne inteligence, hevristični postopki, uporaba več-agentnih sistemov v planiranju in razvrščanju.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Seminar združuje znanja strokovnih predmetov celotnega študija in omogoča študentu poglobljeno samostojno projektno delo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in mentorsko vodeno projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

 • identificirati ključne izzive danega projekta in z njim povezanega problema vodenja,
 • analizirati dinamično obnašanje sistema in/ali vhodno/izhodne podatke o obnašanju sistema,
 • poiskati primerno metodo reševanja problema vodenja glede na podane zahteve in specifike obravnavanega sistema,
 • načrtovati vodenje sistemov z uporabo naprednih metod in tehnik računske inteligence,
 • vrednotiti rezultate projekta,
 • predstaviti rezultate projekta z računalniško prestavitvijo in pisnim poročilom.

Temeljni viri in literatura

 1. R. Isermann, Adaptive Control Systems, 199
 2. K. J. Astrom, B. Wittenmark, Adaptive control, Second edition, Addison-Wesley, 1995.
 3. E. F. Camacho, C. Bordons, Model predictive control, Second edition, Springer, 2007.
 4. J. M. Maciejowski, Predictive control with constraints, Prentice Hall, 2001.
 5. M. L. Pinedo, Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Second edition, Springer, 2009.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411