Načrtovanje celovite uporabniške izkušnje ter uporabniških vmesnikov

Opis predmeta

Predavanja:

1.      Načrtovanje uporabniške izkušnje in interaktivnosti (Ux).

2.      Načrtovanje storitev (service design). Raziskovanje potreb (field research) in oblikovanje scenarijev.

3.      Uporabniško usmerjeno načrtovanje (UCD).

4.      Uporabnost (usability).

5.      Lastnosti človeške percepcije in načrtovanje dostopnosti storitev (accessibility).

6.      Specifika uporabniških skupin, modeliranje uporabnikov in oblikovanje person.

7.      Modalnosti interakcije.

8.      Osnove vizualnega dizajna.

9.      Omejitve terminalne opreme v smislu načrtovanja Ux in interakcij.

10.  Načrtovanje uporabniških vmesnikov in hitro prototipiranje (wireframing).

11.  Metodologije evaluacije in testiranje uporabniških vmesnikov, interakcij in prototipov. Metametodologije.

12.  Principi kognitivnega toka (cognitive flow) in igrifikacije (gamification). Socialne interakcije.

13.  Formati za predstavitev uporabniških vmesnikov in orodja za snovanje, prototipiranje in evaluacijo.

14.  Primeri dobre prakse in aplikacija v industriji. Standardizacija.

Vaje:

1. Utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi s praktičnim delom

2. Zasnova uporabniškega vmesnika na izbranem primeru

3.Postopki evalvacije uporabniških vmesnikov

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati vpogled v področje uporabniške izkušnje in s tem povezanega načrtovanja uporabniških vmesnikov. Predmet obravnava koncepte in značilnosti interakcije med človekom in napravo ter postopke  v procesu snovanja uporabniških vmesnikov.  Skozi poznavanje orodij in evaluacijske postopke predmet podaja znanja za izvedbo uporabniških vmesnikov na različnih napravah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje s predstavitvami rezultatov.  Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu  naj bi bili študenti  zmožni:

–          Opisati in povezovati terminologijo s področja in principov Ux, UCD, uporabnosti in dostopnosti;

–          Predstaviti dobre prakse iz industrije

–           Modelirati  lastnosti uporabniških skupin, raziskati uporabniške potrebe in izdelati scenarije;

–          Izvesti postopke  zasnove, prototipiranja in  evaluacije;

–          Koristiti orodja za snovanje in prototipiranje uporabniških vmesnikov;

–          Učinkovito evalvirati uporabniške vmesnike z različnimi metodologijami

–         Se sprotno prilagajati UCD ciklu v postopku načrtovanja uporabniških vmesnikov;

–         Poiskati in koristiti industrijske standarde

Temeljni viri in literatura

  1. Krug, S. »Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 3rd Edition«, New riders, 2014, ISBN-13: 978-0321965516, 
  2. William, A. and Tullis, T. »Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics«. Newnes, 2013, ISBN-13: 978-0124157811
  3. Norman, D, A. »The design of everyday things: Revised and expanded edition«. Basic books, 2013, ISBN 978-0-465-05065,
  4. Krug, S. »Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems«, New Riders, 2010, ISBN-13: 978-0321657299
  5. Polaine, A; Lovlie, L; Reason, B. »Service Design: From Insight to Implementation«, Rosenfeld Media, 2013, ISBN-13:978-1-933820 – 33-0

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411