Oblikovanje vizualnih komunikacij

Opis predmeta

Zgodovinski parametri vizualnih komunikacij, raznovrstnost, pomen in vloga medijev, oblikovalski procesi, pomen in vloga oblikovanja v družbi. Grafično-oblikovalske prvine, odnos besedilo, tipografija, ilustracija, fotografija. Izdelki vizualnih komunikacij.

Piktogram, črka, znak-logotip, plakat, knjiga, spletna stran, embalaža, predstavitveni film, označevanje prostorov.

Priprava predstavitvene mape projektov.

Cilji in kompetence

Osnovni cilj je pokazati znanja in veščine grafičnega oblikovanja za tiskane in digitalne medije, ki v sodobnem načinu komunikacije ne more mimo vseh segmentov družbenega ustroja.

Specifične kompetence:

– sposobnost razvijanja prenosa vsebin iz enega izrazoslovja v drugega.

– sposobnost samostojnega, skupinskega, projektnega in raziskovalnega dela.

– uporabiti metodologije dela v redakciji in spremljanje faz nastanka založniškega izdelka

– sposobnost uporabe temeljev fotografskega, ilustratorskega in tipografskega znanja

– sposobnost uporabe različnih analognih in digitalnih grafičnih orodij za pripravo sporočila

– sposobnost ustvarjati nove ideje

– sposobnost vrednotenja videnega v skladu z likovno in oblikovalsko teorijo

– uporabiti metodologije oblikovanja od analize, definicije problema in ciljev, zasnove    idejnega projekta, predstavitve ter izvedbe.

Metode poučevanja in učenja

Tematska predavanja in pogovori na konkretno temo. Vaje in seminarske naloge. Praktično usposabljanje v založniškem timu. Konzultacije. Izvajanje nalog in njih predstavitev- nastop pred avditorijem. Delo v timu in posamezno. Skupinski in samostojni obiski kulturnih prireditev (koncerti, razstave, predavanja gostujočih, domačih in tujih strokovnjakov).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Prepoznavanje in povezovanje področij vizualnega sporočanja. Združevanje v timu z namenom povezovanja različnih strok, ki so potrebne za nastanek izdelka vidnih sporočil. Preizkusiti redakcijsko delo. Uporaba posameznih elemetov vizualnega komuniciranja.

Reference nosilca

1.      IAQUIN

/ vinske etikete/wine label /Compasso d'oro International Design Award finalist – Food and Nutrition/Triennale di Milano 2015

2.      BARBARA CELJSKA

/dvoevrski priložnostni kovanec /Banka Slovenije-Združenje evropskih bank, 2014

/2€ occasional coin/Bank of Slovenia,2014

3.      VSI ODTENKI ZELENE

/ Slovenski pavilion na 12. arhitekturnem bienalu v Benetkah v Italiji, 2010

/All Shades Of Green/ Biennale di Architectura di Venezia 2010

4.      Matjaž Kmecl, Joco Žnidaršič: ZAKLADI SLOVENIJE

/ knjiga-monografija / Cankarjeva založba, 2009 / Najlepša slovenska knjiga

/monography/ Best Slovenian Book Award 2009

5.      SNEŽNIK

/ poštna znamka / Pošta Slovenije, 1997 / 28 º Premio Asiago  –  Najlepša svetovna okoljska znamka 1998

/postal stamp/ Post of Slovenia/28 º Premio Asiago  –  Best World Stamp (field: Enviorment) 1998

Temeljni viri in literatura

1. FLUSSER Vilem, K filozofiji fotografije, ZSKZ, 2011

2. JEDLICKA Wendy: Packaging Sustainability: Tools, Systems and Strategies for Innovative Package Design, Wiley, 2008

3. BRINGHURST Robert: The Elements of Typographic Style, Hartley and Marks Publishers, 2004

4. MOŽINA Klementina: Knjižna tipografija, FF, NTF, Ljubljana, 2003

5. FRUTIGER Adrian: Signs and Symbols , Delta&Spes, 1989

6. BAUR Ruedi: Ruedi Baur Integral: Anticipating, Questioning, Inscribing, Distinguishing, Irritating, Orienting, Translating, Lars Müller Publishers, 2010

7. MOLLERUP Per, Wayshowing, Lars Müller Publishers, 2008

8. LUPTON Elen, Graphic Design: The New Basics, Princeton Architectural Press; 2008

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411